CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ “vùng xanh”, thực

Ngày đăng bài: 11/08/2021
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ DIÊN PHÚ
 
 
 
 

Số:     /TB-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 

              Diên Phú,  ngày 11  tháng 8 năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng,
 chống dịch Covid-19, bảo vệ “vùng xanh”, thực hiện “mục tiêu kép” trên địa bàn xã Diên Phú
 
          Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã Diên Phú.
 
Thực hiện Công văn Số: 2785/UBND- VHXH, ngày 11/8/2021 của UBND thành phố Pleiku về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ “vùng xanh”, thực hiện “mục tiêu kép trên địa bàn xã thành Phố Pleiku.
 UBND xã Diên Phú thông báo đến Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã Diên Phú một số nội dung sau:
 
1. Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động lĩnh vực văn hóa, tôn giáo và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu cho đến khi có thông báo mới, cụ thể:
- Dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các sự kiện, các loại hình lễ hội.
- Dịch vụ karaoke, mát xa, cơ sở làm đẹp, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, các điểm trò chơi điện tử (online, offline), các cơ sở kinh doanh đi kèm các hoạt động quảng cáo chữa bệnh.
- Tiếp tục dừng tổ chức các tiệc cưới tại nhà hàng, tại gia đình. Chính quyền
địa phương khuyến cáo các gia đình lùi thời gian tổ chức tiệc cưới sau dịch hoặc bằng hình thức báo hỷ, chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình. Việc tổ chức tang lễ gọn nhẹ, không kéo dài thời gian, đảm bảo yêu cầu 5K và các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
          - Tiếp tục dừng các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho đến khi có thông báo mới theo Công văn số 146/BTG-THHC ngày 17/7/2021 của Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai. Thực hiện các nghi lễ theo hình thức trực tuyến để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 148/BTG-THHC ngày 19/7/2021 của Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai.
2. Một số hoạt động được thực hiện trở lại kể từ lúc 12h00’ ngày 11/8/2021 nhưng phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hội, họp trực tuyến, triển khai hiệu quả, đồng bộ hơn nữa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đối với các hoạt động hội họp, hội nghị quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét mức độ cần thiết để chủ động quyết định và chịu trách nhiệm về việc tổ chức; đồng thời, phối hợp với cơ quan y tế để thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
- Khu vui chơi giải trí, các hồ bơi, sân vận động; các điểm tập luyện các môn thể dục thể thao: Sân bóng, các câu lạc bộ thể dục thể thao, các phòng tập gym, yoga, các điểm và câu lạc bộ bi da, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ sức khỏe được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh, thực hiện đúng nguyên tắc 5K và không tập trung đông người.
- Các cơ sở uốn tóc, cắt tóc được hoạt động trở lại nhưng thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là phải đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn, thực hiện đúng nguyên tắc 5K.
- Các điểm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, khu du lịch, nơi công cộng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế và tập trung không quá 20 người tại một địa điểm.
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát phải thực hiện đúng quy định 5K, quét mã QR, khai báo y tế theo quy định; giữ khoảng cách khi tiếp xúc, giữ khoảng cách giữa các bàn tối thiểu 02 mét, bố trí người ngồi ghế cách ghế giãn cách tối thiểu 01 mét và so le, hạn chế ngồi trực diện; khuyến khích lắp đặt vách ngăn tại các bàn ăn uống, quầy thanh toán...; khuyến khích phương thức bán hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà hoặc mua đem về và giảm 50% số lượng phục vụ theo đăng ký; đồng thời phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch khác.
+Trách nhiệm của khách hàng: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi xếp hàng tại lối vào, khi thanh toán.
+ Trách nhiệm của các Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: Chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định nêu trên; đồng thời đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn đối với bàn ăn, vách ngăn sau mỗi lượt khách hàng sử dụng; đối với ghế ngồi, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, khu vệ sinh,... tối thiểu 02 lần/ngày hoặc khi cần thiết.
Nhận được Thông báo này, đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã Diên Phú nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/h);
- Lưu: Vt.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
                   Đặng Bá Vinh