CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

THÔNG BÁO Về việc tổng kiểm tra, rà soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn xã Diên Phú

Ngày đăng bài: 21/09/2022
THÔNG BÁO
Về việc tổng kiểm tra, rà soát phương tiện giao thông
cơ giới đường bộ trên địa bàn xã Diên Phú