CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

THÔNG BÁO KHẨN Về việc tập trung ứng phó với bão số 4 năm 2022 trên địa bàn xã Diên Phú

Thông báo khẩn về việc ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn Diên Phú năm 2022

THÔNG BÁO Về việc tổng kiểm tra, rà soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn xã Diên Phú

THÔNG BÁO
Về việc tổng kiểm tra, rà soát phương tiện giao thông
cơ giới đường bộ trên địa bàn xã Diên Phú

THÔNG BÁO Về việc triển khai công tác kê khai, đăng ký đất đai - chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thôn 3, xã Diên Phú.

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ “vùng xanh”, thực

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ DIÊN PHÚ
 

Thông báo tiếp xúc cử tri

Đoàn xã Diên Phú tri ân các đồng chí Bí Thư Đoàn n xã qua các thời kỳ!

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trao tháng thanh niên thành phố năm 2021; nằm trong chuổi các hoạt động; Tháng Thanh Niên; thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 - 26/3/2021). Đoàn xã...

Thông báo nội dung cần góp ý các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội...

Thông báo nội dung cần góp ý các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy xã

Điều lệ Hội thi chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya

Điều lệ Hội thi chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya
|<<1 2 3>>|