CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

lịch công tác tuần

lịch công tác tuần từ ngày 28/11 -04/12/2022

lịch làm việc của UBND xã

từ ngày 28/11-04/12/2022

lịch làm việc

từ ngày 21/11 đến ngày 27/11/2022

lịch làm việc của UBND xã

lịch làm việc từ ngày 21/11 đến 27/11/2022

LỊCH LÀM VIỆC UBND

lịch làm việc từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022

THÔNG BÁO KHẨN Về việc tập trung ứng phó với bão số 4 năm 2022 trên địa bàn xã Diên Phú

Thông báo khẩn về việc ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn Diên Phú năm 2022

THÔNG BÁO Về việc tổng kiểm tra, rà soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn xã Diên Phú

THÔNG BÁO
Về việc tổng kiểm tra, rà soát phương tiện giao thông
cơ giới đường bộ trên địa bàn xã Diên Phú

THÔNG BÁO Về việc triển khai công tác kê khai, đăng ký đất đai - chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thôn 3, xã Diên Phú.

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ “vùng xanh”, thực