CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG XD NTM xã Diên Phú từ năm 2010 đến nay 
 
      Qua 8 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhân dân được hưởng lợi nhiều từ chương trình này, cơ sở hạ tầng về điện, đường, trường, trạm…hằng năm đều được chú trọng đầu tư và nâng cấp, việc cải tạo, xây mới nhà ở, hệ thống tường rào, sinh hoạt và sản xuất được nhân dân đầu tư mạnh mẽ, ý thức bảo vệ môi trường được nâng cao, phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất nhân dân được ổn định đời sống vươn lên làm giàu chính đáng hiện nay xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm theo từng năm (năm 2017 hộ cận nghèo 6 hộ, năm 2018 hộ cận nghèo là 4 hộ, như vậy so với năm 2017 là giảm 2 hộ), tỷ lệ hộ trung bình, hộ khá được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao về mọi mặt cụ thể như sau:
      - Đường giao thông nông thôn: đã vận động nhân dân đóng góp cùng với các nguồn vốn khác thực hiện xây dựng, duy tu và bảo dưỡng 9.352km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí là 17.638.000.000đồng, trong đó: vốn nhà nước 871.000.000đồng, vốn lồng ghép 16.000.000.000đồng, nhân dân đóng góp 767.000.000đồng.
      - Điện: vận động nhân dân đóng góp xây dựng 31 cụm điện chiếu sáng công cộng với tổng kinh phí 129.000.000 đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 114.000.000 đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ 15.000.000 đồng. Nhân dân đầu tư xây dựng các hệ thống điện 3 pha phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 7,2tỷ đồng. Lắp đặt 2 trạm biến áp, 1 trạm trung áp và 7,649km dây điện hạ thế. Vì vậy, đến nay 98% diện tích cây công nghiệp dài ngày được sử dụng điện trong sản xuất. 100% số hộ sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt.
      - Trường học: Đầu tư xây dựng một số công trình hạng mục như sau: Tường rào, nhà vệ sinh, mái che sân chơi học sinh, trang thiết bị dạy và học cho các trường thuộc xã với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra được tỉnh và doanh nghiệp đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề khoảng 25 tỷ đồng. Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương khoảng 50 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng mới các phòng học Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh kinh phí đầu tư khoảng 5,8 tỷ đồng.
      - Cơ sở văn hóa: Đầu tư xây dựng 6 nhà văn hóa ở 6 thôn tổng kinh phí 1.663.000.000 đồng. Trong đó: Vốn Trung ương hỗ trợ bằng nguồn trái phiếu chính phủ là 920.000.000 đồng, Ngân sách thành phố hỗ trợ: 300.000.000 đồng, ngân sách xã: 157.000.000 đồng, doanh nghiệp: 10.000.000 đồng, nhân dân đóng góp: 276.000.000 đồng. Xây dựng sân bóng đá mini với kinh phí 700 triệu đồng bằng