CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQVN xã
       + Bí Thư Đảng Uỷ: Dương Hàn Vũ

       + Phó bí thư, Chủ tịch HĐND: Lê Văn Dũng
       + Phó bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Thị Thúy Diễm
       + Phó chủ tịch HĐND: Trần Văn Thành
       + Chủ tịch UBMTTQVN: Nguyễn Thị Huê
2. Các ngành chuyên môn:

       + Công chức Văn Phòng: Huỳnh Văn Thành - Thái Bảo Châu
       + Công chức Địa chính Xây Dựng: Mã Phi Bình - Lê Thị Châu Kiều
       + Công chức Văn Hóa xã hội: Lê Thị Tây Thi - Trần Thị Thu Sương
       + Công chức Tư pháp hộ tịch: Phan Đình Hồng
       + Công chức Tài chính Kế toán: Đặng Văn Hưng
       + Trưởng công an: Trương Thanh Hải
       + Chỉ huy trưởng bn chỉ huy quân sự: Vũ Sơn Hà
3. Các chức danh Bán chuyên trách

       + Chủ tịch Hội chữ thập đỏ: Vũ Thị Thùy Dương
       + Chủ tịch Hội người cao tuổi: Nguyễn Văn Mạnh
       + Cán bộ thú y: Phạm Văn Trấn
       + Cán bộ Đài truyền thanh: Nguyễn Thị Lý
       + Cán bộ Dân tộc tôn giáo: Nguyễn Thị Chính
       + Phó Công an: Đào Xuân Minh
       + Phó ban chỉ huy quân sự: Nguyễn Tín
4. Các đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên