CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Bí thư Đảng ủy:
Nguyen-Tuan-Quang_Anh-(4).jpg - Ông: Nguyễn Tuấn Quang 
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã
- Số điện thoại: 09050171397
- Email: quangnt.pleiku@gialai.gov.vn

2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy:
brown-man-icon.png - Ông: Nguyễn Kim Hổ
- Chức vụ: Phó bí thư thường trực Đảng ủy
- Số điện thoại: 01688454368
- Email: honk.pleiku@gialai.gov.vn

3. Chủ tịch UBND:
brown-man-icon.png - Ông: Nguyễn Quang Hải
- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
- Số điện thoại: 0962 656879
- Email: hainq.pleiku@gialai.gov.vn

4. Phó chủ tịch HĐND:
brown-man-icon.png - Ông: Nguyễn Thành Nhân
- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã
- Số điện thoại: 01643303769
- Email: .pleiku@gialai.gov.vn

5. Phó chủ tịch UBND:
femme-96.png - Bà : Trần Thị Út
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
- Số điện thoại: 0985603373
- Email: uttt.pleiku@gialai.gov.vn   Copyright © 2018 
icontop.png