CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

XÃ TRÀ ĐA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

                                                   ...

Quyết định 251/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định 246/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai

Công văn triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid19

Quyết định 1396/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh

Quyết định 1201/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định 1138/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai

LỊCH NGHỈ HỌC CỦA HỌC SINH PHÒNG DỊCH CORONA

UBND xã Trà Đa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân và công tác huấn luyện dân quân năm 2018

Ngày 04/4/2018, UBND xã Trà Đa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân và công tác huấn luyện dân quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Tiếp xúc cử tri 02 cấp tại xã Trà Đa

Sáng ngày 10/11/2017, Tổ đại biểu HĐND thành phố số 4 và đại biểu HĐND xã Trà Đa đã tiếp xúc với cử tri tại Hội trường HĐND-UBND xã Trà Đa trước kỳ họp thứ Năm HĐND 2 cấp.
|<<1 2>>|