CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND xã Trà Đa Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Gia Lai, ngày 17 tháng 03 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11
(Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021)
  Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
 15/03
S            
C  14h  Dự bàn giao công tác TRưởng thôn - thôn 4  Bí thư chi bộ 4  Lê Ngọc Tường  Hội trường Ban nhân dân thôn 4  Ban nhân dân thôn 4
Thứ ba
 16/03
S  8h  Dự hội nghị hiệp thương lần thứ 2, giới thiệu người ứng cử HĐND xã  Đ/c Lê Thanh Ngọc  Đ/c Phúc, Dũng, Làn, Tiên, Trưởng các đoàn thể  Hội trường UBND xã  Mặt trận
C  14h  Dự bàn giao công tác trưởng thôn - thôn 2 (Bùi Văn Phúc)  Bí thư chi bộ 2  Bùi Văn Phúc  Hội trường Ban nhân dân thôn 2  Ban nhân dân thôn 2
Thứ tư
 17/03
S  8h  Dự họp chuẩn bị giai Marathon  UBND TP  Bùi Văn Phúc  UBND TP  
 8h  làm việc với TT. Hội NCT (Bùi Văn Phúc)  Đ/c Lê Ngọc Tường  Đ/c Tường, Chủ tịch, Phó chủ tịch hội NCT  Phòng tiếp công dân  Văn phòng UB
C  14h  Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh  UBND TP  Bùi Văn Phúc  UBND TP  
Thứ năm
 18/03
S  8h  Họp xét kết nạp lực lượng dân quân  Bùi Văn Phúc  Thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự  Hội trường UBND xã  BCH QS
 10h  họp Họp hội đồng chính sách xã  Bùi Văn Phúc  Thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự  Hội trường UBND xã  BCH QS
C            
Thứ sáu
 19/03
S  8h  Trực báo Chi bộ  Nguyễn Tiến Dũng  Bùi Văn Phúc; thường trực Đảng uỷ; Bí thư các chi bộ  Hội trường UBND xã  Văn phòng Đảng uỷ
C            
Thứ bảy
 20/03
S            
C            
Chủ nhật
 21/03
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 12:
Nơi gởi: UBND xã Trà Đa
- L/đạo UB, VP
- Các phòng ban/ đơn vị trực thuộc
- Lưu VT.