CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn xã Trà Đa, thành phố Pleiku

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn xã Trà Đa, thành phố Pleiku

Thông báo Về việc nghỉ lễ, tết đối với cán bộ, công chức và người lao động; treo cờ Tổ quốc chào mừng trong năm 2023

Thông báo Về việc nghỉ lễ, tết đối với cán bộ, công chức và người lao động;  treo cờ Tổ quốc chào mừng trong năm 2023

lịch côn tác tuần

Lịch công tác tuần

lịch côn tác tuần 50

Lịch công tuần 50

Thông báo tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19

Thông báo tiêm vắc xin phòng chống  Covid - 19

Thông báo triển khai thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn xã

Thông báo triển khai thu thuế đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã trà đa

Thông báo

về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 03 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định

Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất
năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023
|<<1 2 3 4 5>>|