CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ TREO CỜ TỔ QUỐC

Công văn triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid19

Thông báo treo cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

THÔNG BÁO SỐ 05/TB-UBND NGÀY 12/01/2021

Quyết định 1201/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định 1396/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh

Quyết định 1138/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ COVID-19

Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh Gia Lai

LỊCH NGHỈ HỌC CỦA HỌC SINH PHÒNG DỊCH CORONA

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA HĐND XÃ NĂM 2020

|<<1 2>>|