CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, TẬP HUẤN XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM NÔNG THÔN MỚI

          Nhằm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với...

Thu hồi đất tại xã Trà Đa Thành phố Pleiku

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Thông báo số 92/TB-UBND về thu hồi đất của Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Địa chỉ đất thu hồi tại kho đạn K54 cũ, thuộc địa phận xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, với tổng diện tích đất dự kiến...

Đảng ủy xã Trà Đa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11

Sáng ngày 31/3/2017, Đảng ủy xã Trà Đa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị...

Đảng ủy xã Trà Đa tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Chiều ngày 31/3/2017, Đảng ủy xã Trà Đa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tiếp tục đổi mới, nâng...

Trà Đa - Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Trà Đa đã tập trung lãnh đạo cán bộ nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng thời huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông...

Hội Phụ nữ xã Trà Đa góp sức “Xây dựng nông thôn mới”

Năm 2011, xã Trà Đa triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Hội Phụ nữ xã Trà Đa đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát...

Cụm thi đua số IV - Hội LHPN Phù Đổng, Trà Bá, Trà Đa, An Phú, Chư Ă tổ chức giao ban đánh giá, bình xét thi đua cuối năm 2015

Ngày 8/10/2015, tại Hội LHPN phường Phù Đổng (đơn vị cụm trưởng), Cụm thi đua số IV gồm Phù Đổng, Trà Bá, Trà Đa, An Phú, Chư Ă đã tổ chức giao ban đánh giá, bình xét, tổng kết công tác thi đua năm 2015.

Hội khuyến học xã Trà Đa tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2015- 2020)

Ngày 16/6/2015, Hội khuyến học xã Trà Đa đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015- 2020. Đây là đơn vị được Hội khuyến học thành phố Pleiku chọn làm đại hội điểm.

Hội LHPN Trà Đa tổng kết công tác năm 2014

Chiều ngày 24/12/2015, Hội LHPN xã Trà Đa đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 8, tổng kết công tác Hội năm 2014 và biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2010-2015).

Hội LHPN xã Trà Đa sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2014

Ngày 24/6/2014, Hội LHPN xã Trà Đa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần 7 (mở rộng) sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2014.
|<<1 2>>|