CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Vào lúc 14 giờ ngày 4/7/2018 Ban thường trực UBMTTQVN xã Trà Đa đã tổ chức Hội nghị...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Vào lúc 14 giờ ngày 4/7/2018 Ban thường trực UBMTTQVN xã Trà Đa đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018. Tham gia hội nghị có ông Từ Văn An - Phó Chủ tịch UBMTTQVN...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Ngày đăng bài: 04/07/2018
Vào lúc 14 giờ ngày 4/7/2018 Ban thường trực UBMTTQVN xã Trà Đa đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018. Tham gia hội nghị có ông Từ...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Vào lúc 14 giờ ngày 4/7/2018 Ban thường trực UBMTTQVN xã Trà Đa đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018. Tham gia hội nghị có ông Từ Văn An - Phó Chủ tịch UBMTTQVN...

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm 2018

Vào lúc 14 giờ ngày 02/7/2018 UBND xã Trà Đa đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2018

HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỤC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Vào lúc 14 giờ ngày 02/7/2018 UBND xã Trà Đa đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2018

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Công đoàn cơ sở xã Trà Đa ra quân lao động dọn vệ sinh trụ sở làm việc xã Trà Đa đảm bảo vệ sinh môi trường

Vệ sinh môi trường

Công đoàn cơ sở xã Trà Đa ra quân lao động dọn vệ sinh trụ sở làm việc xã Trà Đa đảm...

Sơ kết công tác hội Người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2018

Hội người cao tuổi xã Trà Đa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm...

sơ kết công tác hội Người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2018

Hội người cao tuổi xã Trà Đa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời biểu dương khen thưởng người cao tuổi trong sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017
|<<...11 12 13 14 15>>|