CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:
Đ/c Nguyễn Tiến Dũng
Sinh ngày: 06 tháng 12 năm 1975
Quê quán: Xã Bối Cầu - huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 4 - xã Trà Đa - TP. Pleiku - Tỉnh Gia lai
2. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã:
Đ/c Nguyễn Thị Thủy Tiên
Sinh ngày: 18 tháng 7 năm 1970
Quê quán: Xã Điện Phong - Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Tổ 4- Phường Hoa Lư - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
3. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:
Đ/c Ngô Văn Bằng
Sinh ngày: 20 tháng 4 năm 1966
Quê quán: Mỹ Thành  - Phù Mỹ  - Bình Định
Chổ ở hiện nay: Tổ 11- Phường Hoa Lư - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
4. UVBTV Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQVN xã:
Đ/c Lê Thanh Ngọc
Sinh ngày: 11 tháng 3 năm 1965
Quê quán: xã Phương Chiểu – TP.Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên
Chổ ở hiện nay: Thôn 1 - xã Trà Đa - TP. Pleiku - Tỉnh Gia lai
5. Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:
Đ/c Trần Thị Làn
Sinh ngày: 06 tháng 11 năm 1982
Quê quán: xã Phương Chiểu – TP.Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên
Chổ ở hiện nay: Thôn 2 - xã Trà Đa - TP. Pleiku - Tỉnh Gia lai
6. Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã:
Đ/c Bùi Văn Phúc
Sinh ngày: 06 tháng 10 năm 1984
Quê quán: Xã Quế Phong – Huyện Quế Sơn – Tỉnh Quảng Nam 
Chổ ở hiện nay: Thôn 1 - xã Trà Đa - TP. Pleiku - Tỉnh Gia lai

   Copyright © 2018 
icontop.png