CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:
Đ/c Nguyễn Tiến Dũng
Sinh ngày: 06 tháng 12 năm 1975
Quê quán: Xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 4, xã Trà Đa, TP. Pleiku, Tỉnh Gia lai
2. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã:
Đ/c Nguyễn Thị Thủy Tiên
Sinh ngày: 18 tháng 7 năm 1970
Quê quán: Xã Điện Phong, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Tổ 4, Phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
3. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:
Đ/c Bùi Văn Phúc
Sinh ngày: 06 tháng 10 năm 1984
Quê quán: Xã Quế Phong, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam 
Chổ ở hiện nay: Thôn 1, xã Trà Đa, TP. Pleiku, Tỉnh Gia lai
4. UVBTV Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQVN xã:
Đ/c Lê Thanh Ngọc
Sinh ngày: 11 tháng 3 năm 1965
Quê quán: xã Phương Chiểu, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Chổ ở hiện nay: Thôn 1 - xã Trà Đa - TP. Pleiku - Tỉnh Gia lai
5.UVBTV Đảng uỷ - Trưởng công an xã
Đ/c Võ Tá Ngọc
Sinh ngày 08/3/1982
Quê quán: Xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Chổ ở hiện nay: Tổ 13, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
6. Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:
Đ/c Trần Thị Làn
Sinh ngày: 06 tháng 11 năm 1982
Quê quán: xã Phương Chiểu, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Chổ ở hiện nay: Thôn 2, xã Trà Đa, TP. Pleiku, Tỉnh Gia lai
7. Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã:
Đ/c Lê Ngọc Tường
Sinh ngày: 07 tháng 9 năm 1972
Quê quán: Xã Điện Hồng , huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam 
Chổ ở hiện nay: Thôn 3, xã Trà Đa, TP. Pleiku, Tỉnh Gia lai
8. Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã:
Đ/c Nguyễn Thanh Minh
Sinh ngày: 02 tháng 01 năm 1982
Quê quán: xã Cát Thắng,  huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Chổ ở hiện nay: Tổ 03, phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai.