CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
gt.jpg
- Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Trà Đa
- Địa chỉ: 468 Ngô Quyền – TP.Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
- Số điện thoại: (0269) 3827946
- Địa chỉ Email: ubndtd.pleiku@gialai.gov.vn
- Chủ tịch: Ngô Văn Bằng
- Email: bangnv.pleiku@gialai.gov.vn

 
IMG20180629091132.jpg
* Giới thiệu chung:
- Vị trí địa lý:
      Xã Trà Đa  có vị trí nằm về phía Đông Bắc thành phố Pleiku, cách trung tâm thành phố 6 km về phía Tây Nam được thành lập theo quyết định số 30/QĐ – HĐBT ngày 17/8/1981 của HĐBT (nay là Chính Phủ) có ranh giới hành chính tiếp giáp như sau : Phía Đông giáp huyện Đăk Đoa và Chư Ă, phía Tây giáp  phường Hoa Lư và phường thống nhất. Phía Nam giáp phường Thắng Lợi và phường phù đổng. Phía Bắc giáp xã Biển Hồ.
      Xã Trà Đa có 6 thôn với 1314 hộ, 5211 nhân khẩu trong đó dân tộc Tày 03 hộ chiếm tỷ lệ 0,002%, Dân tộc Mường 5 hộ chiếm tỷ lệ 0,003%; dân tộc Hoa 2 hộ chiếm tỷ lệ 0,001%, dân tộc Ê đê 01 hộ chiếm tỷ lệ 0,0007%, dân tộc Khơ me 01 hộ chiếm tỷ lệ 0,0007% và dân tộc Thái 02 hộ chiếm tỷ lệ 0,001%.
      Diện tích tự nhiên: 1.322,97 ha, trong đó đất nông nghiệp 582,85 ha chiếm 44,06%,đất phi nông nghịêp 633,3 ha chiếm 47,87%.