CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Cơ cấu tổ chức
Hỏi đáp - Góp ý
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật
Thủ tục hành chính xã
TRACUU.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

Ghi nhận từ công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 07/11/2013
Những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Pleiku đã được các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở chú trọng triển khai và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mục đích, ý nghĩa và các tiêu chí của chương trình được phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Xác định công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt nội dung Chương trình xây dựng Nông thôn mới là cơ sở tiền đề để thực hiện chương trình, trong thời gian qua Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Pleiku tập trung tuyên truyền để mọi người dân hiểu, tự giác tham gia chương trình. Thành phố đã xây dựng chuyên mục trên trang thông tin điện tử thành phố Pleiku và hệ thống Đài truyền thanh và truyền hình Thành phố để đưa tin các mô hình tốt, các cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; bên cạnh đó, chỉ đạo BCĐ, Ban quản lý chương trình nông thôn mới các xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền chương trình này qua hệ thống loa truyền thanh ở các thôn làng, tờ rơi, bảng hiệu panô, ... tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp, hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân về các hoạt động cụ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới như Đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền qua các cuộc họp của các đoàn thể, các chi hội, hội nghị quân dân chính ở các thôn, làng, ....  đồng thời, mỗi Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với chủ trương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn để ra quyết tâm và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện chương trình, kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên là tấm gương, người đi đầu trong việc hưởng ứng và thực hiện các phong trào ở khu dân cư như phong trào:“cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới,.... Từ đó, phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp điển hình như phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Biển Hồ, bộ đội Sư đoàn 320 đã tham gia trên 600 ngày công làm 1088m đường bê tông xi măng; xã Chư Á đã huy động các nguồn lực giảm hộ nghèo từ: 146 hộ (năm 2011) xuống còn 84 hộ (năm 2012), chiếm 4,6%; xã Iakênh huy động 500 lượt người tham gia phát dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn, vận động nhân dân đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, di dời đúng quy hoạch...

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác thông tin tuyên truyền xây dựng nông thôn mới vẫn còn những hạn chế nhất định như: Công tác thông tin tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tuy sớm được triển khai và triển khai tương đối đồng bộ song chưa thực sự có chiều sâu và điểm nhấn. Nội dung thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đa số mới chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền về chủ trương, chính sách, các thông tin khác vẫn còn mang tính một chiều, chưa có nhiều bài viết mang tính phản biện, tương tác cao; thời lượng thông tin tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Dẫn đến một bộ phận người dân chưa thấy rõ trách nhiệm của mình là chủ thể trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và nội lực của cộng đồng tại từng địa phương chính là cốt lõi trong thực hiện chương trình.
khuyen-nong-2.jpg
Người dân ở một số nơi vẫn còn vứt rác bừa bãi.


 
Vì vậy, để Chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiến độ và mục tiêu đề ra, thành phố cần tăng cường hơn nữa trong việc chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền xã có kế hoạch cụ thể đẩy mạnh triển khai xây dựng nông thôn mới tại địa phương mình, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cán bộ cấp xã, cấp thôn, làng, quan trọng nhất là phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ về vị trí và tầm quan trọng của Chương trình cũng như vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư trong việc thực hiện Chương trình nông thôn mới tại địa phương. Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền phải phong phú, đa dạng và dễ hiểu, mục tiêu là làm cho người dân ở các thôn, làng trong xã hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, nhất là Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về “xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020” như qua loa phát thanh, lồng ghép qua các cuộc họp tại địa phương,... đồng thời phải chú trọng phát huy lợi thế của các tổ chức, hội, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh và nhất là đội ngũ thôn trưởng, già làng, người có uy tín, công tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục đến từng hộ gia đình làm cho người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm của bản thân cũng như ý nghĩa, mục đích của Chương trình xây dựng nông thôn mới./.
                                                                          Phòng Kinh tế Thành phố
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: Xã Ia Kênh, TP. Pleiku, Gia Lai - Điện thoại:0593 830 155  - Fax: 059. 3828 414 - Email: iakenh.pleiku@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai