CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Cơ cấu tổ chức
Hỏi đáp - Góp ý
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật
Thủ tục hành chính xã
TRACUU.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

VĂN BẢN MỚI

Ngày đăng bài: 08/10/2015
     

1. Hướng dẫn tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 01/01/2015, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động được xác định như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trước khi thất nghiệp x 60%.

- Trường hợp người lao động có thời gian gián đoạn đóng BHTN trước khi thất nghiệp thì 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 06 tháng đóng BHTN trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật.

- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động không quá:

+ 05 lần mức lương cơ sở với người lao động hưởng lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

+ 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực 15/9/2015.

2. Hướng dẫn mới về bảo hiểm y tế

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 21/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi Khoản 5, Điều 13, Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. Theo đó, trường hợp cơ sở y tế có tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ mà không phải vì lý do quá tải, người khám, chữa bệnh vẫn được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế như những ngày bình thường phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện. Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế. Cơ sở y tế có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, phải công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế và phải thông báo trước cho người bệnh, người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế (nếu có).

Từ ngày 01/9/2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành.

3. Hỗ trợ cho vay đối với hộ mới thoát nghèo

Ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2015/QĐ-TTg  Quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo như sau:

- Nguồn vốn: theo quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Mức cho vay: do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ.

- Thời hạn cho vay: do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.
- Lãi suất cho vay: bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

- Gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn: thực hiện như đối với hộ nghèo theo quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP .

Nội dung này được thực hiện từ ngày 05/9/2015 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.

4. Từ năm học 2015-2016, học sinh, sinh viên phải đóng bảo hiểm y tế tăng từ 3% mức lương cơ sở lên 4,5%, tương ứng 434.700 đồng.

Theo Luật số 46/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2014 về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế. Năm học 2015-2016 là năm đầu tiên thực hiện, mỗi năm một học sinh, sinh viên phải đóng 434.700 đồng, tương ứng với 4,5% mức lương cơ sở thay vì 3% như trước. Việc nâng mức đóng bảo hiểm y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, học sinh vẫn được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh, đồng chi trả 20% trừ nhóm thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo.

Một điểm mới nữa là thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên sẽ theo năm tài chính, từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm. Như vậy, thay vì đóng tiền mua bảo hiểm y tế ngay từ tháng 9, phụ huynh có thể đóng vào tháng 12. Trước đó, thẻ học sinh có giá trị sử dụng từ đầu năm học (tháng 9 hoặc tháng 10) và hết hạn sau 12 tháng. Trường hợp thẻ có giá trị sử dụng 12 tháng thì hết hạn vào cuối tháng 8 hoặc tháng 9 năm sau.

Vì sự thay đổi này, trong năm nay nhóm học sinh vào lớp 1 và sinh viên năm thứ nhất sẽ phải đóng bảo hiểm y tế cho 15 tháng. Thời hạn sử dụng thẻ từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ được cấp lần trước đến ngày 31/12 của năm sau. Đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày 1/1 đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó.

5. Hộ nghèo được giảm 80% phí thi hành án

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13.

Tại Điều 48 của Nghị định nêu rõ các trường hợp được miễn, giảm phí thi hành án. Cụ thể, giảm 80% phí thi hành án đối với người được thi hành án có khó khăn về kinh tế, thuộc chuẩn hộ nghèo và được UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận.

Miễn phí thi hành án dân sự đối với người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; người thuộc diện neo đơn được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận; người thuộc diện tàn tật, ốm đau kéo dài, có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên xác nhận.

Ngoài ra, liên quan đến chi phí cưỡng chế thi hành án, tại Điều 44 cũng nêu rõ, những trường hợp có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường, hoặc lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn… cũng được xem xét giảm 50% chi phí cưỡng chế thi hành án phải nộp.

Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015.

Ban Tuyên giáo Thành ủy


 
 
 
 

Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: Xã Ia Kênh, TP. Pleiku, Gia Lai - Điện thoại:0593 830 155  - Fax: 059. 3828 414 - Email: iakenh.pleiku@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai