CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Cơ cấu tổ chức
Hỏi đáp - Góp ý
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật
Thủ tục hành chính xã
TRACUU.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

Tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2015

Ngày đăng bài: 08/10/2015
Kinh tế của thành phố trong 9 tháng đầu năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng, phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá năm 2010) ước đạt 12,04%. Trong đó, thương mại - dịch vụ tăng 13,04%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 11,82%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,25%.

Thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 16.824,3 tỷ đồng, bằng 80,12% kế hoạch và tăng 22,75% so với cùng kỳ. Lượng hàng hóa trao đổi trên địa bàn phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,78% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 240,3 triệu USD, bằng 68,66% kế hoạch và giảm 46,69% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 125,5 triệu USD, bằng 228,19% kế hoạch và tăng 139,37% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách trên địa bàn duy trì mức tăng khá, doanh thu vận tải ước đạt 982,2 tỷ đồng, bằng 77,95% kế hoạch và tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá năm 2010) ước đạt 5.066,8 tỷ đồng, bằng 72,38% kế hoạch và tăng 5,24% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 364,2 tỷ đồng, giảm 1,95% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 4.578,6 tỷ đồng, tăng 6,63% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 145 tỷ đồng, giảm 2,76% so với cùng kỳ.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 2.028,6 ha, bằng 99% kế hoạch và giảm 0,04% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa ước đạt 2.799,89 ha, bằng 101,93% kế hoạch và tăng 1,01% so với cùng kỳ. Trên địa bàn xảy ra 1 vụ cháy rừng thiệt hại khoảng 8,9 ha. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 41,2 ha, đạt 100,24% kế hoạch và tăng 7,54% so với cùng kỳ. Tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông năm 2014 và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình khuyến nông năm 2015 đảm bảo đúng tiến độ, bước đầu có hiệu quả.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới: Thành phố đã phân khai nguồn vốn và các hạng mục công trình cho từng xã, trong đó nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 2,57 tỷ đồng được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; nguồn vốn Trung ương đầu tư trực tiếp 339 triệu đồng để phát triển sản xuất và nguồn ngân sách thành phố 600 triệu đồng. Đến nay, các xã đã đạt được 146/171 tiêu chí (tăng 04 tiêu chí so với cùng kỳ); có 7/9 xã đạt tiêu chí về giao thông, 08 xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi, 09 xã đạt tiêu chí về điện, 08 xã đạt tiêu chí về trường học, 06 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa... Phấn đấu đến cuối năm 2015, thành phố có thêm 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (xã Trà Đa, Chư HDrông).

Đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 3.558,2 tỷ đồng, bằng 81,8% kế hoạch và tăng 33,32% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 2.952,3 tỷ đồng, tăng 34,93% so với cùng kỳ; phần thành phố đầu tư ước đạt 107,6 tỷ, bằng 65,86% kế hoạch và tăng 2,83% so với cùng kỳ. Năm 2015, thành phố triển khai 32 công trình xây dựng cơ bản, đến nay đã hoàn thành 17 công trình, đang thi công 13 công trình và 02 công trình đang hoàn thiện hồ sơ; khối lượng thực hiện đạt 61,22 tỷ đồng, bằng 69,9% kế hoạch vốn, giá trị giải ngân đạt 82,94 tỷ đồng, bằng 46,69% kế hoạch vốn.

Về tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn, đường hẻm có chiều rộng dưới 3,0m và lắp đặt điện chiếu sáng đường hẻm: Đường giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay ưu đãi: đã thi công 2.329m/22.417m, đạt 10,39% kế hoạch; Đường hẻm có chiều rộng dưới 3,0m: đã thi công 372m/672m, đạt 55,36% kế hoạch; Điện chiếu sáng đường hẻm: đã lắp đặt 121/247 bóng đèn, đạt 49% kế hoạch.

Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị: Trong 9 tháng, các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra xây dựng 466 trường hợp, xử phạt 28 trường hợp vi phạm; tập trung thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình công cộng, hệ thống điện chiếu sáng công cộng; nạo vét, khai thông mương, cống rãnh; sửa chữa các dải phân cách, biển báo giao thông; quản lý chăm sóc cây xanh trên các tuyến phố, các công viên; thu gom vận chuyển và xử lý rác thải; vận hành các trạm điện chiếu sáng công cộng… Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư về chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến thiết thị chính năm 2015 đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, sử dụng nguồn ngân sách hiệu quả.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất: Thành phố đang tiếp tục triển khai 07 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và 04 dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Trong 9 tháng, đã thu hồi 171.832 m2 đất, nhận mặt bằng và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho 01 tổ chức và 43 hộ gia đình, cá nhân với tổng kinh phí 30,6 tỷ đồng; bố trí 11 lô đất tái định cư cho 11 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 1.309,3m2, thu ngân sách 2,783 tỷ đồng.

Thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách theo phân cấp ước đạt 441,19 tỷ đồng, bằng 90,56% kế hoạch tỉnh giao và bằng 77,5% kế hoạch thành phố, tăng 2,11% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 468,44 tỷ đồng, bằng 75,24% kế hoạch tỉnh giao và bằng 65,01% kế hoạch thành phố, giảm 0,6% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 72,1 tỷ đồng, bằng 49,05% kế hoạch thành phố và giảm 7,19% so với cùng kỳ; chi thường xuyên ước đạt 396,1 tỷ đồng, bằng 74,94% kế hoạch thành phố và tăng 2,56% so với cùng kỳ.

Thực hiện các chính sách an sinh xã hội: Trong 9 tháng, thành phố đã chi trả hơn 44,02 tỷ đồng cho 2.722 đối tượng chính sách người có công và 4.485 đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai thực hiện điều tra cung - cầu lao động năm 2015 và rà soát nhu cầu học nghề nông thôn giai đoạn 2016 - 2020; mở 04 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 125 học viên và giải quyết việc làm cho 721 lao động theo Đề án vốn vay 120. Cấp phát 651 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, 1.732 thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo; hỗ trợ cho 206 hộ nghèo, 525 hộ cận nghèo, 456 hộ khó khăn trong dịp Tết; hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho 133 hộ với 662 khẩu. Đề nghị hỗ trợ nhà ở cho 44 hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg và Quyết định 67/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, đến nay đã xây mới 10/11 nhà và sửa chữa 24/41 nhà cho các đối tượng. Đồng thời triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công từ nguồn quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, đến nay đã xây mới 13 nhà, sửa chữa 26 nhà với tổng số tiền 980 triệu đồng.
Ban Tuyên giáo Thành ủy
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: Xã Ia Kênh, TP. Pleiku, Gia Lai - Điện thoại:0593 830 155  - Fax: 059. 3828 414 - Email: iakenh.pleiku@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai