CHUYÊN MỤC

Cơ cấu tổ chức
Bộ Thủ tục hành chính công
Hỏi đáp - Góp ý
Lịch công tác
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật

UBND xã Gào ban hành công văn hỏa tốc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày đăng bài: 28/04/2020
Ngày 27/4/2020, UBND xã Gào đã ban hành Công văn hỏa tốc số 39/UBND-TH về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 27/4/2020 của UBND thành phố Pleiku.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/4/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhằm triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội trên địa bàn xã Gào. UBND xã yêu cầu các ban ngành UBND xã, Trạm Y tế xã, Trưởng các thôn, làng và mỗi người dân trên địa bàn xã thực hiện nghiêm các nội dung sau:
  1. Quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, của Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo của Thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND xã, Ban Chỉ đạo xã phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong; phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.
          2. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19:
a) Những biện pháp bắt buộc chung trong phòng, chống dịch áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân:
  • Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; thực hiện vệ sinh, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 30 người tại một địa điểm ở nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.
- Thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, kiểm tra thân nhiệt tại các cơ quan, công ty, nhà máy, trường học, cơ sở khám, chữa bệnh...
b) Tiếp tục tạm dừng các hoạt động sau cho đến khi có thông báo mới:
- Các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng và các sự kiện lớn chưa cần thiết.
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (cơ sở làm đẹp, karaoke…).
c) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu di tích, được hoạt động (trừ các cơ sở nêu tại điểm b mục 2 trên đây) nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. Riêng các điểm bán hàng vỉa hè, đường phố chỉ được phép bán mang đi.
d) Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức:
Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2020 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 27/4/2020 của UBND thành phố và tình hình thực tế của xã, trước khi tổ chức các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức, UBND xã báo cáo UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo của Thành phố xem xét, quyết định.
3. Trạm Y tế xã, các ban ngành chuyên môn UBND xã, Trưởng các thôn, làng thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại Công văn này và các chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý phù hợp, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch vừa phải bảo đảm việc sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế và an sinh xã hội của xã.
- Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
  1. Trạm Y tế xã:
- Kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch; ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm, xác định các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm. Tiếp tục rà soát, thường xuyên cập nhật để bổ sung các phương án, kế hoạch nhằm chủ động, phòng chống dịch trong mọi trường hợp.
- Bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân; tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu tiếp đón bệnh nhân, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn đối với cán bộ y tế, người tham gia phòng, chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, các đối tượng yếu thế.
- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, Trung tâm Y tế Thành phố để hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải.
b) Ban Công an xã tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, an ninh nông thôn; xử lý, trấn áp các loại tội phạm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Trưởng các thôn, làng tăng cường kiểm tra ngăn chặn buôn lậu, đầu cơ, tích trữ, trục lợi trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, xử lý nghiêm các vi phạm.
c) Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thực hiện điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học của các cấp học phù hợp, đúng quy định theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Thực hiện chi tiết các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trường học. Đối với các lớp bán trú phải bố trí lệch giờ học, giờ ăn, sinh hoạt tập thể... bảo đảm không tập trung đông người.
          d) Công chức Địa chính – Nông nghiệp tham mưu UBND xã rà soát lại kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, hướng dẫn các thôn, làng bố trí lại sản xuất trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; chuyển mạnh cơ cấu cây trồng các vùng không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây ăn quả, rau, hoa, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao trên cơ sở đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất cây trồng. Đẩy mạnh việc tái cơ cấu đàn gia súc, gia cầm đáp ứng nhu cầu chế biến, tiêu dùng và xuất khẩu.
đ) Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Lao động – Thương binh và Xã hội), Công chức Tài chính – Kế toán, cán bộ Ủy nhiệm thu thuế, Trưởng các thôn, làng khẩn trương triển khai các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng chế độ, đúng đối tượng.
          e) Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Văn hóa – Thông tin) phối hợp Trạm Truyền thanh xã tiếp tục phổ biến, hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình và gia đình, nâng cao ý thức công dân trong phòng chống dịch, tránh đưa thông tin gây chủ quan, hoang mang trong nhân dân; nêu gương các điển hình tích cực và lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, các trường hợp tung tin bịa đặt, sai sự thật về dịch bệnh; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi công tác khai báo y tế.
          f) Các ban ngành chuyên môn UBND xã tham mưu lãnh đạo UBND xã ngoài chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp nêu trên, chịu trách nhiệm thực hiện:
- Xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
- Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong làm việc, hội họp, học tập trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng kịch bản, kế hoạch để phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế sau dịch bệnh Covid-19.
          - Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các nhiệm vụ phòng, chống dịch và thực hiện công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, thôn, làng; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là các hành vi chống đối, không chấp hành các quy định, biện pháp phòng, chống dịch, các hành vi gây rối trật tự công cộng... Quá trình xử lý, cung cấp kịp thời thông tin cho các báo, đài để tuyên truyền, giáo dục, răn đe và báo cáo cho Thường trực Ban Chỉ đạo, UBND Thành phố theo quy định.
4. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức, đoàn thể xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân tự giác, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; vận động giúp đỡ, quan tâm, chăm lo đời sống cho người nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn; phối hợp giám sát các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0593 830 155  - Fax: 059. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai