CHUYÊN MỤC

Cơ cấu tổ chức
Bộ Thủ tục hành chính công
Hỏi đáp - Góp ý
Lịch công tác
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật

Những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố những năm qua

Ngày đăng bài: 21/08/2020
Trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Pleiku, sự đoàn kết, thống nhất của các giai tầng trong xã hội, về tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 10,14%/năm, cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) chuyển dịch phù hợp với điều kiện của thành phố là tăng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu; đến năm 2020, ngành dịch vụ chiếm 52,92%, công nghiệp - xây dựng chiếm 43,16%, nông nghiệp chiếm 3,92%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 83,2 triệu đồng, gấp 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ. Các tiềm năng, lợi thế bước đầu được khai thác có hiệu quả, chú trọng phát triển các hình thức liên doanh, liên kết sản xuất, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa được nâng lên.

Thương mại - dịch vụ phát triển nhanh về quy mô và chất lượng, đáp ứng tốt các nhu cầu của xã hội và giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bình quân 11,12%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt 47.000 tỷ đồng (theo giá hiện hành), gấp 2,2 lần so với năm 2015, tăng bình quân 16,2%/năm. Một số chợ, siêu thị được đầu tư nâng cấp, góp phần mở rộng liên kết sản xuất với tiêu thụ hàng hóa trên thị trường như: Siêu thị Coopmart, Vinmart, Nguyễn Kim, Điện máy Xanh, Điện máy Chợ Lớn,..; đưa vào sử dụng chợ Hoa Lư với quy mô 249 kiốt, lô sạp; chuyển đổi công năng, hình thành chợ Phù Đổng với quy mô 284 kiốt, lô sạp.

Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh vận tải tiếp tục phát triển. Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu đạt 339,045 triệu USD, gấp 1,3 lần so với năm 2015; nhập khẩu đạt 111,05 triệu USD, gấp 1,38 lần so với năm 2015. Doanh thu vận tải năm 2020 ước đạt 2.050 tỷ đồng, tăng bình quân 9,24%/năm.
 
bai-kq1-(1).jpg
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Công nghiệp - xây dựng có tốc độ phát triển khá, tạo việc làm và đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Đến năm 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng gấp 1,6 lần so với năm 2015, tăng bình quân 9,76%/năm. Cơ cấu ngành sản xuất công nghiệp phát triển phù hợp, ưu tiên đầu tư những lĩnh vực sản xuất có lợi thế của thành phố. Cụm Công nghiệp Diên Phú tiếp tục được xây dựng hoàn thiện về kết cấu hạ tầng, góp phần thu hút đầu tư và tăng dần hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cụm công nghiệp Diên Phú với quy mô 40 ha, đến nay đã lấp đầy 100% diện tích đất cho thuê. Thành phố đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong việc đầu tư mở rộng quy mô và năng lực hoạt động của Khu Công nghiệp Trà Đa.

Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn có nhiều tiến bộ. Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 3,18%/năm, sản lượng lương thực bình quân đạt 14.800 tấn/năm; hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản phát triển khá ổn định.Tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp từ 49,2% năm 2015 lên 55% năm 2020.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý cương quyết các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng được đẩy mạnh, ứng dụng khoa học công nghệ, các mô hình mới vào sản xuất được chú trọng, góp phần tăng năng suất cây trồng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; có gần 17 ha sản xuất rau hoa trong nhà lồng, nhà lưới; 15 ha sản xuất rau VietGAP; 01 doanh nghiệp, 24 cơ sở sản xuất và kinh doanh nấm dược liệu, nấm ăn; gần 1.000 ha áp dụng phương pháp tưới nước tiết kiệm; 362,75 ha cà phê tham gia vào các tổ hợp tác, liên doanh liên kết (gồm xã Diên Phú 103,2 ha, xã Gào 144,85 ha và xã Trà Đa 114,7 ha), đến năm 2020, giá trị sản phẩm thu được/1 ha đất trồng trọt ước đạt 105 triệu đồng/năm, tăng 11 triệu đồng so với năm 2015.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực; huy động hiệu quả các nguồn lực và cộng đồng xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới; trong 05 năm, tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trên 342,6 tỷ đồng (nguồn ngân sách Nhà nước 88,2 tỷ đồng, vốn lồng ghép 138,7 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp đầu tư 22,2 tỷ đồng, vốn tín dụng 73,7 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 17,5 tỷ đồng, vốn khác 2,3 tỷ đồng…), cơ sở hạ tầng ở nông thôn được đầu tư nâng cấp, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Hiện nay, tỷ lệ đường được bê tông, nhựa hóa trục xã, liên xã đạt 100%, trục thôn, làng đạt 91,2%, ngõ xóm cứng hóa đạt 76,6%; đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt 82,9%; hệ thống thủy lợi đáp ứng cho 92,4% diện tích gieo trồng; 100% hộ dân tại các xã sử dụng điện; ngày 17/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1415/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Thành phố đã quyết định công nhận 03 làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, làng Wâu, xã Chư Á và làng Nhao 2, xã IaKênh; đồng thời xây dựng 02 xã nông thôn mới nâng cao và 04 làng nông thôn mới năm 2020; đến ngày 13/6/2020, xã Trà Đa đạt 17/19 tiêu chí, xã Biển Hồ đạt 17/19 tiêu chí; làng Bông Phrâo, xã An Phú đạt 14/19, làng Phung, xã Biển Hồ đạt 15/19 tiêu chí, làng Nhao 1, xã IaKênh đạt 13/19 tiêu chí, làng Têng 2, xã Tân Sơn đạt 15/19 tiêu chí.

Quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn đảm bảo đúng quy định và đáp ứng yêu cầu hoạt động của hệ thống chính trị. Thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp tăng bình quân 13,04%/năm. Công tác thu hồi nợ đọng thuế được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả. Công tác quản lý, điều hành ngân sách đã thực hiện đúng quy định của pháp luật; các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh được đảm bảo; giải quyết kịp thời nhiệm vụ chi đột xuất, phát sinh. Hoạt động của hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng đáp ứng được yêu cầu giao dịch của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.
 
bai-kq2.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội XII, Đảng bộ thành phố Pleiku.
 
Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, quy mô, chất lượng hoạt động tăng lên. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện thành phố có gần 4.500 doanh nghiệp, tăng 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; kinh tế tập thể được củng cố và phát triển, hoạt động có hiệu quả hơn, nhiều hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ được hình thành, thúc đẩy phát triển ngành nghề phi nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định cho nhân dân vùng nông thôn; thành lập mới 15 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn lên 40 hợp tác xã, 01 tổ hợp tác, 03 tổ liên kết sản xuất, 04 mô hình nông hội.

Trong 05 năm, tổng vốn đầu tư thực hiện hơn 31.720 tỷ đồng, năm 2020 đạt trên 8.030 tỷ đồng, tăng bình quân 12,72%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI; cơ cấu đầu tư được phân bổ tương đối hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực, trong đó chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông, điện, trường học, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của BCH Đảng bộ thành phố về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020 và Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố về đầu tư chỉnh trang vỉa hè theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; qua đó đã tạo sự đồng thuận và huy động có hiệu quả các nguồn lực của nhân dân tham gia cùng Nhà nước đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp đường giao thông; đầu tư hơn 200 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội với tổng vốn đầu tư từ ngân sách thành phố trên 1.200 tỷ đồng; vận động hơn 2.300 hộ dân hiến đất, di dời hàng rào, vật kiến trúc và nhà ở với hơn 31.000 m2; hiện nay, nhựa hóa, bê tông hóa tuyến đường có tên đạt 100%, đường hẻm đạt 47%; đầu tư xây dựng mới 64,41 km mương thoát nước trên 49 tuyến đường chính, mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành tăng từ 2,96 km/km2 lên 6,67 km/km2; tỷ lệ đường phố chính khu vực nội thành được chiếu sáng đạt 100%, tỷ lệ ngõ hẻm nội thành đạt 61,39%. Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng phúc lợi xã hội gắn với hạ tầng kỹ thuật đô thị tạo điểm nhấn đô thị, mang lại hiệu quả kinh tế và phúc lợi xã hội cao, nhiều dự án quy hoạch đô thị đã được đầu tư xây dựng và các công trình hiện đại được triển khai theo quy hoạch. Thành phố cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 về công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Công tác xúc tiến đầu tư được chú trọng, nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm, tiềm lực kinh tế đã quan tâm cam kết đầu tư vào thành phố gần 3.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển. Một số dự án đang kêu gọi đầu tư: Chợ Yên Thế (với tổng diện tích 4.150 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 50,6 tỷ đồng); Chợ đầu mối (với quy mô 40.000 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 242 tỷ đồng); Dự án khách sạn 5 sao, Trung tâm Hội nghị và Trung tâm Thương mại cao cấp tỉnh Gia Lai (với quy mô 8.971 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 440,7 tỷ đồng); Dự án Trung tâm Thương mại Pleiku (với quy mô 12.000 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 590,7 tỷ đồng); Dự án Khu du lịch sinh thái suối Hội Phú (với quy mô 100.000 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 900 tỷ đồng); Dự án Trung tâm sản xuất hạt giống và rau sạch ứng dụng công nghệ cao (với quy mô 40 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 50 tỷ đồng); Dự án Trồng, chế biến, xuất khẩu rau củ quả ứng dụng công nghệ cao (với quy mô diện tích 55 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng); Dự án Nhà máy xử lý rác thải (với quy mô công suất xử lý đạt từ 200 tấn/ngày đến 300 tấn/ngày, tổng diện tích 10 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 350 tỷ đồng);...

Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố đã được phê duyệt và triển khai thực hiện. Tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch; rà soát, điều chỉnh nội dung quy hoạch không còn phù hợp, nâng cao tính khả thi của quy hoạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đến nay tỷ lệ phủ kín quy hoạch trên địa bàn đạt trên 84%, trong đó khu vực nội thị đạt 60%, trong 5 năm qua đã hoàn thành lập 65 đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có 01 đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 11 đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, 31 đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 13 đồ án Quy hoạch chi tiết phân lô cho các khu tái định cư và 09 đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới. Hiện trên địa bàn thành phố đang quản lý 76 đồ án Quy hoạch xây dựng (01 đồ án Quy hoạch chung; 53 đồ án Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết, Quy hoạch tổng mặt bằng; 13 đồ án Quy hoạch chi tiết tái định cư; 09 đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới). Công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị, được quan tâm chỉ đạo và có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả tích cực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai 14 tuyến đường đậu xe một bên đường theo ngày chẵn lẻ; triển khai việc sử dụng thí điểm hè phố phục vụ mục đích kinh doanh trên 12 tuyến đường; trồng mới trên 8.747 cây xanh đường phố, công sở, trường học…, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, thiết lập trật tự kỷ cương, văn minh đô thị; tổ chức kiểm tra trật tự đô thị 896 đợt, xử lý hơn 10.400 trường hợp vi phạm, 8.225 trường hợp nhân dân tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc vi phạm chỉ giới xây dựng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, triển khai 34 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành 27 dự án, với diện tích đất thu hồi trên 140,9 ha, kinh phí chi trả 372,968 tỷ đồng, giao 130 lô đất tái định cư; phát triển quỹ đất, thực hiện 08 dự án đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thành 05 dự án gồm: Quy hoạch phân lô chợ Chư Ă, Quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Chư HDrông, Quy hoạch khu dân cư đường Lê Duẩn, Quy hoạch phân lô Kè suối Hội Phú và Quy hoạch phân lô Thôn Tiên Sơn 3 xã Tân Sơn với số lô đấu giá thành 281 lô, thu tiền sử dụng đất 152,902 tỷ đồng. Thực hiện 05 công trình đầu tư hạ tầng, hoàn thành 04 công trình, hiện đang triển khai công trình chợ tạm để di dời Trung tâm thương mại Pleiku, góp phần đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, đồng thời khai thác các nguồn thu từ đất, tạo thêm nguồn lực cho phát triển hạ tầng đô thị. Công tác quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai, hoàn thành cơ bản công tác đo đạc lập bản đồ địa chính với diện tích 24.246,15 ha, đạt 92,54% tổng diện tích tự nhiên. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đạt 89,6% so với diện tích đất cấp theo thẩm quyền; giao đất tái định cư cho 590 trường hợp với diện tích 12,12 ha; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho 10.300 trường hợp với diện tích 94,41 ha; tài nguyên khoáng sản, trên địa bàn thành phố có 02 cơ sở được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản và 01 cơ sở đang hoàn thiện thủ tục để được khai thác khoáng sản, tài nguyên nước được tăng cường; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Nắm chắc thời cơ, phát huy các yếu tố thuận lợi, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các sở, ban, ngành trong tỉnh, các đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn; Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc thành phố đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  Đảng bộ thành phố Pleiku đề ra.
                                                                             
  Bài và ảnh: Sỹ Nhân
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0593 830 155  - Fax: 059. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai