CHUYÊN MỤC

Cơ cấu tổ chức
Bộ Thủ tục hành chính công
Hỏi đáp - Góp ý
Lịch công tác
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật

Công tác kết nghĩa của phường Diên Hồng với các làng đồng bào dân tộc thiểu số xã Gào

Ngày đăng bài: 12/02/2018
Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về “công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku” và phân công các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các phường kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thành phố. Phường Diên Hồng được phân công kết nghĩa với 04 làng đồng bào DTTS của xã Gào. Ngay sau khi có Đề án số 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Thành ủy Pleiku, Đảng ủy phường Diên Hồng đã triển khai đến 13 tổ dân phố trên địa bàn và tổ chức đoàn công tác, trực tiếp vào xã Gào làm việc và thống nhất thời gian tổ chức lễ kết nghĩa giữa phường Diên Hồng và xã Gào với 13 tổ dân phố của phường Diên Hồng và 4 làng (A, B, C, D) của xã Gào.

Sau khi tiến hành tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giữa các tổ dân phố của phường Diên Hồng với các làng của xã Gào; phối hợp tổ chức tuyên truyền qu