CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Cơ cấu tổ chức
Hỏi đáp - Góp ý
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật
Thủ tục hành chính mức độ 2
TRACUU.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của UBND Tp.Pleiku

Ngày đăng bài: 31/10/2017
Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (Xem tại đây)
Mẫu ý kiến của UBND các xã, phường (Xem tại đây)
Mẫu ý kiến của nhân dân (Xem tại đây)
 

Nguồn: Trang thông tin điện tử thành phố Pleiku