CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Cơ cấu tổ chức
Hỏi đáp - Góp ý
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật
Thủ tục hành chính mức độ 2

Danh bạ hộp thư điện tử UBND thành phố Pleiku
 

1. Dạnh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
STT Tên cơ quan Tên tài khoản
1 Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku ubndpleiku@gialai.gov.vn
2 Phòng Kinh tế kinhte.pleiku@gialai.gov.vn
3 Phòng Nội vụ noivu.pleiku@gialai.gov.vn
4 Phòng Giáo dục Đào tạo gddt.pleiku@gialai.gov.vn
5 Phòng Dân tộc dantoc.pleiku@gialai.gov.vn
6 Phòng Quản lý đô thị qldt.pleiku@gialai.gov.vn
7 Phòng Tài chính Kế hoạch tckh.pleiku@gialai.gov.vn
8 Phòng Tư Pháp tuphap.pleiku@gialai.gov.vn
9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ldtbxh.pleiku@gialai.gov.vn
10 Thanh Tra Thành phố thanhtra.pleiku@gialai.gov.vn
11 Phòng Tài nguyên và Môi trường tnmt.pleiku@gialai.gov.vn
12 Phòng Y tế yte.pleiku@gialai.gov.vn
13 Ban Quản lý trung tâm thương mại bqltttm.pleiku@gialai.gov.vn
14 Hội Chứ thập đỏ thành phố Pleiku ctd.pleiku@gialai.gov.vn
15 Trung tâm Dân số - KHHGĐ dskhhgd.pleiku@gialai.gov.vn
16 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao vhtttt.pleiku@gialai.gov.vn
17 Đài Truyền thanh Truyền hình dttth.pleiku@gialai.gov.vn
18 Trung tâm phát triển quỹ đất ttptqd.pleiku@gialai.gov.vn
19 Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp Diên Phú ttptccndp.pleiku@gialai.gov.vn
20 Đội kiểm tra quy tắc quản lý đô thị dktqtqldt.pleiku@gialai.gov.vn
21 Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng bqldadtxd.pleiku@gialai.gov.vn
22 Ban Quản lý chợ Hoa Lư - Phù Đổng bqlchlpd.pleiku@gialai.gov.vn


2. Dạnh bạ hộp thư điện tử các xã, phường:
STT Tên xã, phường Tên tài khoản
1 UBND phường Diên Hồng ubnddh.pleiku@gialai.gov.vn
2 UBND phường Yên Đỗ ubndyd.pleiku@gialai.gov.vn
3 UBND phường Ia Kring ubnddhik.pleiku@gialai.gov.vn
4 UBND phường Tây Sơn ubndts.pleiku@gialai.gov.vn
5 UBND phường Hoa Lư ubndhl.pleiku@gialai.gov.vn
6 UBND phường Hội Thương ubndht.pleiku@gialai.gov.vn
7 UBND phường Hội Phú ubndhp.pleiku@gialai.gov.vn
8 UBND phường Trà Bá ubndtb.pleiku@gialai.gov.vn
9 UBND phường Phù Đổng ubndpd.pleiku@gialai.gov.vn
10 UBND phường Thắng Lợi ubndtl.pleiku@gialai.gov.vn
11 UBND phường Chi Lăng ubndcl.pleiku@gialai.gov.vn
12 UBND phường Thống Nhất ubndtn.pleiku@gialai.gov.vn
13 UBND phường Đống Đa ubnddd.pleiku@gialai.gov.vn
14 UBND phường Yên Thế ubndyt.pleiku@gialai.gov.vn
15 UBND xã Biển Hồ ubndbh.pleiku@gialai.gov.vn
16 UBND xã Tân Sơn ubndts.pleiku@gialai.gov.vn
17 UBND xã Trà Đa ubndtd.pleiku@gialai.gov.vn
18 UBND xã Chư Á ubndca.pleiku@gialai.gov.vn
19 UBND xã An Phú ubndap.pleiku@gialai.gov.vn
20 UBND xã Chư Hdrông ubndchd.pleiku@gialai.gov.vn
21 UBND xã Ia Kênh ubndik.pleiku@gialai.gov.vn
22 UBND xã Diên Phú ubnddp.pleiku@gialai.gov.vn
23 UBND xã Gào ubndg.pleiku@gialai.gov.vn


 
3. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
 
STT Họ và tên Tên tài khoản
1 Nguyễn Lê Phương Minh minhnlp.pleiku@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Hà hanx.pleiku@gialai.gov.vn
3 Trần Quang Vinh vinhtq.pleiku@gialai.gov.vn
4 Đặng Lê Thanh Trúc trucdlt.pleiku@gialai.gov.vn
5 Lê Đặng Quốc Dũng dungldq.pleiku@gialai.gov.vn
6 Phan Hà Bạch Ánh anhphb.pleiku@gialai.gov.vn
7 Trần Công Danh danhtc.pleiku@gialai.gov.vn
8 Lê Minh Hùng hunglm.pleiku@gialai.gov.vn
9 Lê Thị Phương Thủy thuyltp.pleiku@gialai.gov.vn
10 Vũ Văn Uy uyvv.pleiku@gialai.gov.vn
11 Võ Thành Chương chuongvt.pleiku@gialai.gov.vn
12 Phan Thị Hoài Thương thuongpth.pleiku@gialai.gov.vn
13 Nguyễn Thị Phương Uyên uyenntp.pleiku@gialai.gov.vn
14 Ngô Thị Hường huongnt.pleiku@gialai.gov.vn
15 Hà Thị Thu Hoài hoaihtt.pleiku@gialai.gov.vn
16 Nguyễn Hữu Sung sungnh.pleiku@gialai.gov.vn
17 Nguyễn Thị Loan loannt.pleiku@gialai.gov.vn
18 Nguyễn Tấn Quang quangnt.pleiku@gialai.gov.vn
19 Nguyễn Đình Phương phuongnd.pleiku@gialai.gov.vn
20 Nguyễn Đình Thức thucnd.pleiku@gialai.gov.vn
21 Đào Trung Ánh anhdt.pleiku@gialai.gov.vn
22 Võ Dương Hà havd.pleiku@gialai.gov.vn
23 Phạm Long Sơn sonpl.pleiku@gialai.gov.vn
24 Trương Thị Hội hoitt.pleiku@gialai.gov.vn
25 Trần Xuân Quang quangtx.pleiku@gialai.gov.vn
26 Đỗ Trung Hùng hungdt.pleiku@gialai.gov.vn
27 Trần Thị Thúy Hằng hangttt.pleiku@gialai.gov.vn
28 Trần Thị Tâm tamtt.pleiku@gialai.gov.vn
29 Võ Phan Duyệt duyetvp.pleiku@gialai.gov.vn
30 Đặng Khánh Toàn toandk.pleiku@gialai.gov.vn
31 Nguyễn Tín   
32 Nguyễn Công Tuấn tuannc.pleiku@gialai.gov.vn
33 Nguyễn Hoàng Quang Minh minhnhq.pleiku@gialai.gov.vn
34 Lê Văn Quang quanglv.pleiku@gialai.gov.vn
35 Nguyễn Ngọc Thông thongnn.pleiku@gialai.gov.vn
36 Nguyễn Thị Ánh Hồng hongnta.pleiku@gialai.gov.vn
37 Nguyễn Thành Tiên tiennt.pleiku@gialai.gov.vn
38 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa hoantq.pleiku@gialai.gov.vn
39 Nguyễn Văn Kháng khangnv.pleiku@gialai.gov.vn
40 Nguyễn Văn Thủy thuynv.pleiku@gialai.gov.vn
41 Phạm Thị Kim Loan loanptk.pleiku@gialai.gov.vn
43 Phạm Thị Thanh Cơ coptt.pleiku@gialai.gov.vn
44 Trần Minh Thông thongtm.pleiku@gialai.gov.vn
46 Võ Quang Nhân nhanvq.pleiku@gialai.gov.vn
47 Võ Thị Quỳnh Giao giaovtq.pleiku@gialai.gov.vn
48 Nguyễn Anh Minh minhna.pleiku@gialai.gov.vn
49 Nguyễn Hồng Trinh trinhnt.pleiku@gialai.gov.vn
50 Nguyễn Thanh Bình binhnt.pleiku@gialai.gov.vn
51 Nguyễn Thị An annt.pleiku@gialai.gov.vn
52 Nguyễn Thị Hoa hoant.pleiku@gialai.gov.vn
53 Nguyễn Văn Đình dinhnv.pleiku@gialai.gov.vn
54 Nguyễn Xuân Huân huannx.pleiku@gialai.gov.vn
55 Nguyễn Đăng Đài daind.pleiku@gialai.gov.vn
56 Nguyễn Chớ chon.pleiku@gialai.gov.vn
57 Nguyễn Thị Mai maint.pleiku@gialai.gov.vn
58 Nguyễn Văn Văn Nông nongnv.pleiku@gialai.gov.vn
59 Phạm Thị Hồng Hạnh hanhpth.pleiku@gialai.gov.vn
60 Trương Công Thành thanhtc.pleiku@gialai.gov.vn
61 Trần Thanh Hùng hungtt.pleiku@gialai.gov.vn
62 Trần Thị Hồng Hạnh hanhtth.pleiku@gialai.gov.vn
63 Võ Dương Hà havd.pleiku@gialai.gov.vn
64 Võ Thị Đào Huyền huyenvtd.pleiku@gialai.gov.vn
65 Đồng Thị Thanh Hải haidtt.pleiku@gialai.gov.vn
66 Bùi Hồng Quang quangbh.pleiku@gialai.gov.vn
67 Cao Duy Hiền hiencd.pleiku@gialai.gov.vn
68 Lê Thị Yến yenlt.pleiku@gialai.gov.vn
69 Lê Gia Chương chuonglg.pleiku@gialai.gov.vn
70 Nguyễn Bá Trường truongnb.pleiku@gialai.gov.vn
71 Nguyễn Thị Bích Vân vanntb.pleiku@gialai.gov.vn
72 Nguyễn Thị Phước Vân vanntp.pleiku@gialai.gov.vn
73 Nguyễn Thị Thúy Tâm tamntt.pleiku@gialai.gov.vn
74 Nguyễn Tiến Dũng dungnt.pleiku@gialai.gov.vn
75 Nguyễn Văn Tuấn tuannv.pleiku@gialai.gov.vn
76 Ngô Thị Thao thaont.pleiku@gialai.gov.vn
77 Ngôn Thị Kim Oanh oanhntk.pleiku@gialai.gov.vn
78 Ngô Xuân Hiền hiennx.pleiku@gialai.gov.vn
79 Phan Thị Hoài Thương thuongbth.pleiku@gialai.gov.vn
80 Phạm Thị Huyền huyenpt.pleiku@gialai.gov.vn
81 Trần Hữu Sơn sonth.pleiku@gialai.gov.vn
82 Trần Trung Kiên kientt.pleiku@gialai.gov.vn
83 Hồ Thị Ngọc Huyền huyenhtn.pleiku@gialai.gov.vn
84 Lê Thị Ánh Tuyết tuyetlta.pleiku@gialai.gov.vn
85 Nguyễn Đức Sơn sonnd.pleiku@gialai.gov.vn
86 Võ Thị Đào Quyên quyenvtd.pleiku@gialai.gov.vn
87 R Mah Wih wihrm.pleiku@gialai.gov.vn
88 Trần Đức Thuận thuantd.pleiku@gialai.gov.vn
89 Bùi Thị Minh Khang khangbtm.pleiku@gialai.gov.vn
90 Bạch Thị Ngọc Liên lienbtn.pleiku@gialai.gov.vn
91 Lê Thị Diệp dieplt.pleiku@gialai.gov.vn
92 Lê Thị Bảy baylt.pleiku@gialai.gov.vn
93 Lê Thị Kim Hồng hongltk.pleiku@gialai.gov.vn
94 Nguyễn Công Hoan hoannc.pleiku@gialai.gov.vn
95 Nguyễn Công Hộ honc.pleiku@gialai.gov.vn
96 Nguyễn Thị Cúc cucnt.pleiku@gialai.gov.vn
97 Nguyễn Thị Dung dungnth.pleiku@gialai.gov.vn
98 Nguyễn Thị Thơi thoint.pleiku@gialai.gov.vn
99 Nguyễn Thị Loan loannth.pleiku@gialai.gov.vn
100 Nguyễn Thị Thanh Hà hantt.pleiku@gialai.gov.vn
101 Nguyễn Thị Thu Hà hantth.pleiku@gialai.gov.vn
102 Phạm Thị Hạnh hanhpt.pleiku@gialai.gov.vn
103 Nguyễn Phú Khánh khanhnp.pleiku@gialai.gov.vn
104 Phạm Thị Kim Thoa thoaptk.pleiku@gialai.gov.vn
105 Trương Thị Lê lett.pleiku@gialai.gov.vn
106 Trịnh Thị Hoa hoatt.pleiku@gialai.gov.vn
107 Võ Thị Tố Anh anhvtt.pleiku@gialai.gov.vn
108 Bạch Quảng quangb.pleiku@gialai.gov.vn
109 Dương Hữu Toàn toandh.pleiku@gialai.gov.vn
110 Hoàng Duy Bắc bachd.pleiku@gialai.gov.vn
111 Lê Cảnh Hoa hoalc.pleiku@gialai.gov.vn
112 Lê Văn Tam tamlv.pleiku@gialai.gov.vn
113 Mai Thị Sinh xinhmt.pleiku@gialai.gov.vn
114 Mai Xuân Hùng hungmx.pleiku@gialai.gov.vn
115 Nguyễn Bá Tuấn tuannb.pleiku@gialai.gov.vn
116 Nguyễn Huy Khâm khamnh.pleiku@gialai.gov.vn
117 Nguyễn Thị Danh danhnt.pleiku@gialai.gov.vn
118 Nguyễn Đức Loan loannd.pleiku@gialai.gov.vn
119 Nguyễn Đức Vương vuongnd.pleiku@gialai.gov.vn
120 Nguyễn Quốc Khánh khanhnq.pleiku@gialai.gov.vn
121 Phạm Thị Lơ lopt.pleiku@gialai.gov.vn
122 Trương Thị Thanh Cúc cucttt.pleiku@gialai.gov.vn
123 Trương Vĩnh Phúc phuctv.pleiku@gialai.gov.vn
124 Trần Duy Lộc loctd.pleiku@gialai.gov.vn
125 Trần Mậu Nhân nhantm.pleiku@gialai.gov.vn
126 Bùi Thị Phương Hoa hoabtp.pleiku@gialai.gov.vn
127 Hồ Hiệp Sĩ sihh.pleiku@gialai.gov.vn
128 Lê Xuân Hứng hunglx.pleiku@gialai.gov.vn
129 Mai Thị Thu Hiền hienmtt.pleiku@gialai.gov.vn
130 Mai Xuân Tấn tanmx.pleiku@gialai.gov.vn
131 Nguyễn Ngọc Sơn sonnn.pleiku@gialai.gov.vn
132 Nguyễn Thị Huệ huent.pleiku@gialai.gov.vn
133 Nguyễn Thị Hòa hoanth.pleiku@gialai.gov.vn
134 Nguyễn Thị Hồng Chiên chiennth.pleiku@gialai.gov.vn
135 Nguyễn Vũ vun.pleiku@gialai.gov.vn
136 Nguyễn Xuân Hải hainx.pleiku@gialai.gov.vn
137 Nguyễn Xuân Trường truongnx.pleiku@gialai.gov.vn
138 Nguyễn Văn Vân vannv.pleiku@gialai.gov.vn
139 Phan Thị Khuyên khuyenpt.pleiku@gialai.gov.vn
140 Phạm Thị Lan lanpt.pleiku@gialai.gov.vn
141 Phạm Thị Liên lienpt.pleiku@gialai.gov.vn
142 Trần Thị Dung dungtt.pleiku@gialai.gov.vn
143 Từ Đức Vinh vinhtd.pleiku@gialai.gov.vn
144 Võ Xuân Do dovx.pleiku@gialai.gov.vn
145 Cù Lương Sơn soncl.pleiku@gialai.gov.vn
146 Dương Đình Lâm lamdd.pleiku@gialai.gov.vn
147 Nguyễn Thị Hiền hiennt.pleiku@gialai.gov.vn
148 Nguyễn Đình Trình trinhnd.pleiku@gialai.gov.vn
149 Thiệu Vĩnh Hương huongtv.pleiku@gialai.gov.vn
150 Trương Tiến Sỹ sytt.pleiku@gialai.gov.vn
151 Trần Thị Tiếu tieutt.pleiku@gialai.gov.vn
152 Phan Ngọc Anh anhpn.pleiku@gialai.gov.vn
153 Nguyễn Đình Tiến tiennd.pleiku@gialai.gov.vn
154 Lê Ngọc Hiệp hiepln.pleiku@gialai.gov.vn
155 Trà Chí Nhất nhattc.pleiku@gialai.gov.vn
156 Nguyễn Hồng Minh minhnh.pleiku@gialai.gov.vn
157 Huỳnh Công Quang quanghc.pleiku@gialai.gov.vn
158 Huỳnh Tấn Điền dienht.pleiku@gialai.gov.vn
159 Trần Lựu luut.pleiku@gialai.gov.vn
160 Nguyễn Năng Dũng dungnn.pleiku@gialai.gov.vn
161 Từ Văn An antv.pleiku@gialai.gov.vn
162 Bùi Văn Trung trungbv.pleiku@gialai.gov.vn
163 Nguyễn Văn Hòa hoanv.pleiku@gialai.gov.vn
164 Nguyễn Đức Thuận thuannd.pleiku@gialai.gov.vn
165 Đặng Phước Toàn toandp.pleiku@gialai.gov.vn
166 Lê Thị Thái thailt.pleiku@gialai.gov.vn
167 Nguyễn Cẩm camn.pleiku@gialai.gov.vn
168 Nguyễn Thị Nga ngant.pleiku@gialai.gov.vn
169 Nguyễn Mạnh Hà hanm.pleiku@gialai.gov.vn
170 Nguyễn Thị Quý quynt.pleiku@gialai.gov.vn
171 Nguyễn Huy Hải hainh.pleiku@gialai.gov.vn
172 Phạm Toàn Vinh vinhpt.pleiku@gialai.gov.vn
173 Trần Văn Tư tutv.pleiku@gialai.gov.vn
174 Nguyễn Đình Huy huynd.pleiku@gialai.gov.vn
175 Nguyễn Thị Linh Chi chintl.pleiku@gialai.gov.vn
176 Bùi Thị Xân Cúc cucbtx.pleiku@gialai.gov.vn
177 Đào Kim Tiến tiendk.pleiku@gialai.gov.vn
178 Tăng Thị Tú tutt.pleiku@gialai.gov.vn
179 Đinh Hải Nam namdh.pleiku@gialai.gov.vn
180 Dương Xuân Hồng hongdx.pleiku@gialai.gov.vn
181 Nguyễn Thị Thanh Hiền hienntt.pleiku@gialai.gov.vn
182 Võ Toàn toanv.pleiku@gialai.gov.vn
183 Nguyễn Văn Long longnv.pleiku@gialai.gov.vn
 
 
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: Xã Chư Á,  TP. Pleiku, Gia Lai - Điện thoại:0593 830 155  - Fax: 059. 3828 414 - Email: chua.pleiku@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai