CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Cơ cấu tổ chức
Hỏi đáp - Góp ý
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật
Thủ tục hành chính mức độ 2
TRACUU.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU, PHỔ BIẾN PHÁP LỆNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG


Ngày 18/8/2022, tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã  thông qua Pháp lệnh Xử phạt vi...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU, PHỔ BIẾN LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022


Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/6/2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024...

Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được thông qua Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023, trừ quy định về bảo...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM


Luật Kinh doanh bảo hiểm đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU, PHỔ BIẾN LUẬT ĐIỆN ẢNH

Luật Điện ảnh năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/6/2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023. Theo đó, Luật...

Bài tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm

 

Thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dưỡng hàng ngày cho cơ thể, giúp cơ thể khoẻ mạnh, chống lại các nguy cơ của bệnh tật đang có mặt ở...

Bài tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm

 

Bài tuyên truyền an toàn thực phẩm trường THCS

 

Bài tuyên truyền an toàn thực phẩm trường tiểu học

 

Bài tuyên truyền an toàn thực phẩm

Bài tuyên truyền an toàn thực phẩm trường mầm non

 

TUYÊN TRUYỀN VỀ XỬ LÝ RÁC THẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

 Như chúng ta đã biết: Sức khỏe là vốn quý, có sức...

Bài Tuyên truyền bảo vệ môi trường

 

Cuộc sống...

Bài tuyên truyền chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

 

Bài tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa

 

Bài tuyên truyền về hạn chế sử dụng rác thải nhựa

 

Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở


Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Nguyên tắc, đối tượng, điều kiện áp dụng, mức hỗ...

Từ 01/7/2021: người có công với cách mạng đã bổ sung thêm đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi

Điều 3 Pháp lệnh quy định đối...

Quyền lợi đối với thương binh từ 01/7/2021

 
 Pháp lệnh này quy định chế độ ưu đãi đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh tại Điều 24 với nhiều điểm mới so với trước đây. Cụ thể:
- Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào...

Nghị định số 75/2021/NĐ-CP: Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày 24/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Nghị định gồm 4 chương, 16 điều và 6 phụ lục quy định...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG


Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây...

Gắn tín dụng chính sách xã hội với hỗ trợ chuyên giao KHCN, đào tạo nghề


Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2022

 

11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo đại học từ xa

5 quy định mới có lợi cho người lao động từ 01/9/2021


Ngày 01/9/2021 là thời điểm có hiệu lực của Thông tư 04/2021/TT-BCT và Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH...

Những điểm mới về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới


Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


Ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 04/12...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TỐ CÁO

Luật tố cáo được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 25/6/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT ĐẤT ĐAI (phần 2 - hết)


Ngày 29 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật đất đai. Ngày 09 tháng 12 năm 2013...

Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới

Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
Chi tiết văn bản

Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có hiệu lực từ ngày 01/06/2021
Chi tiết văn bản

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT ĐẤT ĐAI (phần 1)

Ngày 29 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật đất đai. Ngày 09 tháng 12 năm 2013, Luật đã...

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT KHOÁNG SẢN NĂM 2010

Luật Khoáng sản năm 2010 được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Chi tiết nghị định 04/2021 xem tại đây

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh y tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH 04/2022/NĐ-CP

Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi...

Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế


Nghị định 117/2020 có hiệu lực từ ngày 15/11/2020
Chi tiết văn bản xem tại đây

Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thay thế

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2021

Ngày 12 tháng 11 năm 2021, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật số 02/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ NĂM 2021

Ngày 30/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma tuý (Luật số 73/2021/QH14), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Bộ Công an xin trân trọng...

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020


Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, theo đó, Luật được ban hành với...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM NĂM 2020


Ngày 11/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Ngày 25/11/2020, Chủ tịch nước có...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ


Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14. Cùng với Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Luật Thỏa thuận quốc tế được ban hành nhằm hoàn thiện...

Thông báo về chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đường Quyết Tiến nối dài (đoạn đường Đồng Tiến đến đường Sư Vạn Hạnh), thành phố Pleiku


Thông báo về chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đường Quyết Tiến nối dài (đoạn đường...

Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm Cầu Sắt, thành phố Pleiku


Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm Cầu Sắt, thành phố Pleiku

Quy hoạch tổng mặt bằng phát triển quỹ đất khu đất 226 Tăng Bạt Hổ, tổ 08, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.


Quy hoạch tổng mặt bằng phát triển quỹ đất khu đất 226 Tăng Bạt Hổ, tổ 08, phường Yên Đỗ, thành phố

Quy hoạch tổng mặt bằng phát triển quỹ đất Khu tập thể Cơ khí tỉnh cũ (đường Đặng Trần Côn), phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai


Quy hoạch tổng mặt bằng phát triển quỹ đất Khu tập thể Cơ khí tỉnh cũ (đường Đặng Trần Côn), phường Trà Bá, thành phố Pleiku...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) NĂM 2020

Ngày 16/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020...

Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Pleiku


Các văn bản và tài liệu đính kèm:

Thành phố Pleiku tổ chức công bố công khai đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Pleiku


Để tổ chức thực hiện đồ án Quy hoạch trên địa bàn thành phố Pleiku theo đúng quy định, UBND thành phố Pleiku tổ chức công bố thông tin nội dung đồ án...

Kết quả theo dõi thi hành pháp luật về đất đai và thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Pleiku


Thực hiện Kế hoạch 1053/KH-UBND ngày 21/9/2011, UBND thành phố tiến hành triển khai thực hiện công tác theo dõi pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố Pleiku, qua đó đánh...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020


Ngày 13 tháng 11 năm 2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú năm 2020, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Theo đó, Luật được ban hành với những nội dung cơ bản...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

Tài liệu giới thiệu Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN NĐ SỐ 30/2020/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ


Ngày 05/03/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định 30/2020/NĐ-CP) về công tác văn thư. Theo đó, Nghị định được ban hành với những nội dung cơ bản như sau:

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (Phần 1)


Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001, được Chủ tịch nước ký lệnh số 08...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (Phần 2)

II. Một số nội dung cơ bản
1. Đối tượng áp dụng:

Luật Phòng cháy và chữa cháy được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Chi tiết văn bản xem tại đây

THÔNG TƯ 149/2020/TT-BCA HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY SỬA ĐỔI VÀ NGHỊ ĐỊNH 136/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY SỬA ĐỔI DO BỘ CÔNG AN BAN HÀNH

Chi tiết văn bản xem tại đây

NGHỊ ĐỊNH 136/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY SỬA ĐỔI

Chi tiết văn bản xem tại đây

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND thành phố Pleiku

QUYẾT ĐỊNH 1138/QĐ-UBND NĂM 2020 CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Chi tiết văn bản xem tại đây

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI


Ngày 19/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021...

Tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020

Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, Luật được ban hành với những nội dung cơ bản...

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở Gia LaLan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở Gia Lai

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT


Ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Luật năm 2020)....

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 vào ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

UBND xã Chư Á giới thiệu đề cương tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH 510/QĐ-UBND NĂM 2020 CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Chi tiết văn bản xem tại đây

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT HÒA GIẢI ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

Ngày 16/6/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP


Ngày 10/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Bài viết tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của nước ta chuyển sang cơ...

NGHỊ ĐỊNH 31/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Chi tiết văn bản xem tại đây

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 với số phiếu biểu quyết tán thành...

Thông báo kế hoạch thực hiện công tác xã hội hóa đường hoa phục vụ Tết Nguyên đán hàng năm trên địa bàn thành phố Pleiku

Chi tiết văn bản xem tại đây
chi tiết sơ đồ

PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NĂM 2005

Chi tiết văn bản xem tại đây26_2005_PL-UBTVQH11_2450.doc

Thông báo về việc UBND thành phố không tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020

Chi tiết thông báo xem tại đây

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ SỬA ĐỔI 2019

03 điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi

NGHỊ QUYẾT 122/2019/NQ-HĐND QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ DÔI DƯ DO SẮP XẾP THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Chi tiết văn bản xem tại đây

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

Mới đây, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được Quốc hội chính thức thông qua, trong đó có nhiều điểm mới quan trọng mà cán bộ, công...

QUYẾT ĐỊNH 13/2014/QĐ-UBND VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Chi tiết văn bản xem tại đây

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND thành phố Pleiku

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ (SỬA ĐỔI)

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ (SỬA ĐỔI)
Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ


Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2010

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN


UBND xã Chư Á giới thiệu đề cương tuyên truyền Luật Lực lượng Dự bị động viên...

NGHỊ QUYẾT 117/2019/NQ-HĐND QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ DÔI DƯ DO SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Chi tiết văn bản xem tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã Chư Ă năm 2020

Lịch trực tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã Chư Ă năm 2020

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT QUỐC PHÒNG

Luật Quốc phòng được Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018; Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 22/6/2018 (Lệnh số 01/2018/L-CTN). Luật có hiệu lực thi hành từ...

"Đầu tàu" của làng Wâu


Nhiệt tình, thân thiện là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về anh Hưn-Trưởng thôn Wâu, xã Chư Á, TP. Pleiku. Không chỉ nỗ lực vươn lên thoát nghèo, vị trưởng thôn sinh năm 1980...

Gia Lai: Đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính đến năm 2020


Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, trong những năm qua, công tác CCHC luôn được Đảng bộ, chính quyền địa...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT GIÁO DỤC


Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Giáo dục. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Chính sách mới với cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công...

Khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên theo tư tưởng Hồ Chí Minh


Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng...

Nâng cao nhận thức về pháp luật lao động


16 điểm mới trong Dự thảo Luật Lao động sửa đổi

 

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2019


Ngày 14/6/2019, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV đã thông qua Luật Thi hành án hình sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020...

Nâng Cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Chư Ă


Quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý, bền vững


Việt Nam có diện tích tự nhiên ở quy mô trung bình, xếp thứ 59 trong tổng số 200 quốc gia và...

(Phần 9/2019) Tuyên truyền pháp luật


Phần 9 chủ đề tìm hiểu Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO


 PHẦN 7

Thông báo mời tham gia gói thầu thi công xây dựng công trình

Công trình cổng chào UBND xã Chư Ă và cổng chào làng Wâu; nhà văn hóa làng Bông Phun; đường GTNT làng Chuêt Ngol, làng Nha Hyơn, làng Bông Phun, thôn 2, làng Wâu, làng Kơ tu, làng Do - Guăh, làng Mơ nú xã Chư Ă

Thông báo công khai dự kiến các công trình đầu tư xây dựng cơ bản và đường GTNT năm 2019 trên địa bàn xã Chư Ă

Thông báo mời tham gia gói thầu thi công xây dựng công trình

Công trình khu thể thao làng Wâu, nhà văn hóa thôn 2, nhà văn hóa làng Do - Guăh, nhà văn hóa làng Bông Bao, đường GTNT làng Mơ nú, trạm y tế xã Chư Ă, trung tâm văn hóa thể thao xã Chư Ă, xây dựng cổng tường rào và sửa chữa trụ sở làm việc UBND...

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO


PHẦN 6

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT AN NINH MẠNG


Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 25/6/2018 (Lệnh số 06/2018/L-CTN). Luật có hiệu lực thi...

(Phần 8/2019) Tuyên truyền pháp luật


Phần 8 chủ đề tìm hiểu Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

An toàn thực phẩm trong mùa mưa

  ...

Hướng dẫn một số nguyên tắc trong việc chế biến thực phẩm an toàn


Chọn thực phẩm an toàn: mua thực phẩm tại các siêu thị, các cửa hàng, tiệm tạp hóa và những nơi tuân thủ đúng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Không...

ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết...

Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm mùa hè

Mùa hè thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus...

Tăng cường công tác tuyên truyền trong cải cách hành chính ở nước ta hiện nay


Qua hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, cùng với đổi mới hệ thống chính trị và cải cách bộ máy nhà nước nói chung, cải cách hành chính nhà nước luôn là một chủ trương nhất...

(Phần 1) Toàn văn Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Sau đây là toàn văn...

(Phần 2) Toàn văn Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

(Phần 3) Toàn văn Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

(Phần cuối) Toàn văn Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

(Phần 7/2019) Tuyên truyền pháp luật


Tiếp theo phần 6 chủ đề tìm hiểu luật Hộ tịch dưới hình thức hỏi - trả lời hôm nay gồm các nội dung dưới đây:

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO


PHẦN 5

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT CHĂN NUÔI


Luật Chăn nuôi được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, được công bố theo Lệnh số 11/2018/L-CTN ngày 03/12/2018...

Thông báo mời tham gia gói thầu thi công xây dựng công trình đường GTNT

Công trình đường GTNT làng Wâu 

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

BÀI TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM (Phần 2)


(Phần 6/2019) Tuyên truyền pháp luật


Tiếp theo phần 5 chủ đề tìm hiểu luật Hộ tịch dưới hình thức hỏi - trả lời hôm nay gồm các nội dung dưới đây:

Tổng hợp chính sách mới về lao động, chế độ tiền lương và BHXH


Trân trọng gửi đến quý...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TRỒNG TRỌT


Ngày 19/10/2018, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14. Luật Trồng trọt có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, thay thế Pháp lệnh...

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO


PHẦN 4

(Phần 5/2019) Tuyên truyền pháp luật


Tiếp theo phần 4 chủ đề tìm hiểu luật Hộ tịch dưới hình thức hỏi - trả lời hôm nay gồm các nội dung dưới đây:

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO


PHẦN 3

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA NĂM 2019


Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (Luật số 44/2019/QH14), Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 28/6/2019...

Thông báo mời tham gia gói thầu thi công xây dựng công trình đường GTNT

Công trình đường GTNT thôn 4, Kơ tu, Chuêt Ngol và duy tu đường GTNT từ thôn 2 đi Do - Guăh, xã Chư Ă

BÀI TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM (Phần 1)

Bài tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019”

Đảng ủy xã Chư Ă tổ chức hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Ngày 26/4/2019 Đảng bộ xã Chư Ă tổ chức hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Về tham dự hội thi có hơn 189 người thuộc 17 chi bộ trên địa bàn tham dự và đông đảo đảng viên, nhân dân về tham gia cổ vũ hội thi...

(Phần 4/2019) Tuyên truyền pháp luật


Tiếp theo phần 3 chủ đề tìm hiểu luật Hộ tịch dưới hình thức hỏi - trả lời hôm nay...

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO


PHẦN 2

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT ĐẶC XÁ NĂM 2018


Ngày 19/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đặc xá năm 2018 (Luật số 30/2018/QH14). Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 3/12/2018 (Lệnh số 9/2018/L...

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, trở thành mối quan tâm của toàn xã hội hiện nay. Với nền kinh...

ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG HỌC

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO


PHẦN 1

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG


Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày...

(Phần 3/2019) Tuyên truyền pháp luật

Tiếp theo phần 2 chủ đề tìm hiểu luật Hộ tịch dưới hình thức hỏi - trả lời hôm nay gồm các nội dung dưới đây:

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018

Ngày 20/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH13 (sau đây gọi là Luật Công an nhân dân năm 2018). Chủ tịch nước ký Lệnh số 15...

(Phần 2/2019) Tuyên truyền pháp luật


Tiếp theo phần 1 chủ đề tìm hiểu luật Hộ tịch dưới hình thức hỏi - trả lời hôm nay gồm các nội dung dưới đây:

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018


Luật tố cáo được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 25/6/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

(Phần 1/2019) Tuyên truyền pháp luật


Chủ đề tuyên truyền pháp luật năm 2019 của UBND xã Chư Ă gửi đến quý bạn đọc là: Tìm hiểu luật Hộ tịch dưới dạng hỏi - trả lời.

 Thực hiện một số nhiệm vụ được Luật Hộ tịch và Nghị định số...

Lịch trực tiếp công dân năm 2019 của UBND xã Chư Ă


UBND xã Chư Ă xin thông báo lịch trực tiếp công dân nhằm tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phản ánh, kiến nghị năm 2019.

Bản sao y có giá trị pháp lý khi bản chính còn thời hạn


Hiện nay, việc chứng thực bản sao từ bản chính, cấp bản sao từ sổ gốc được quy định chi tiết tại Luật công chứng 2014 và Nghị định 23/2015/NĐ-CP  ngày 16/02/2015 của Chính phủ.

(Số 11) TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM


NGHỊ ĐỊNH 115/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

(Số 22/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số văn bản nổi bật đã được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 13 - 19/8/2018):

(Phần 10) BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Số 10) TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM


NGHỊ ĐỊNH 115/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Phần 4: TÌM HIỂU CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

(Phần 9) BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Số 21/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ ngày 21 - 31/8/2018 nhiều chính sách nổi bật về Chính sách người có công, Văn hóa - Xã hội,... chính thức có hiệu lực. Trong đó nổi bật là:

(Số 20/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Xin giới thiệu một số văn bản nổi bật đã được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 30/7 - 5/8/2018) như sau: 

(Số 19/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tiếp theo bài viết “Toàn bộ Nghị định mới có hiệu lực từ đầu tháng 8/2018”, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý bạn đọc một số chính sách nổi bật được nêu tại các Thông tư, Thông tư liên tịch sau đây:

(Phần 8) BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

NGHỊ ĐỊNH 155/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (TIẾP THEO MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CỤ THỂ)

(Số 9) TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM


NGHỊ ĐỊNH 115/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Phần 3: TÌM HIỂU CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

(Số 18/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Xin giới thiệu một số văn bản nổi bật đã được cập nhật trong tuần qua về lương, BHXH… (từ ngày 23 – 29/7/2018):

(Số 17/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ ngày 21 - 31/7/2018, 04 Thông tư về bộ máy hành chính, giao thông – vận tải, … bắt đầu có hiệu lực thi hành với một số nội dung nổi bật sau đây:

Phần 2: TÌM HIỂU CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

(Số 8) TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM


GIỚI THIỆU TÓM TẮT NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH 115/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN...

(Phần 7) BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Số 16/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Giới thiệu một số văn bản nổi bật đã được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 18 - 24/6/2018) sau đây:

(Số 15/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Mức tiền lương tháng tối đa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người lao động sẽ tăng lên 6,923% kể từ ngày 01/7/2018.

Phần 1: TÌM HIỂU CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Tăng mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công. Ngày 12/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng thay thế Nghị định 70...

(Số 14/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ ngày 01/7/2018, Nghị định 72/2018/NĐ-CPquy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bắt đầu có hiệu lực thi hành.

(Số 13/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

MỘT SỐ NỘI DUNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 6/2018

(Số 7) TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨMVỚI TẦM QUAN TRỌNG CỦA THỰC PHẨM CHÚNG TA CẦN THỰC HIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH


 

(Phần 6) BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Số 12/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Trân trọng giới thiệu thêm các chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11 – 20/6/2018. 

(Số 11/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

06 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy sử dụng đèn không đúng cách sẽ bị phạt tiền. 

(Số 10/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Vừa qua, BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW về việc cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH. Trong đó, có những thay đổi lớn trong chính sách mà NLĐ cần phải biết sau đây:

(Số 6) TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨMHƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

 

(Phần 5) BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

NGHỊ ĐỊNH 155/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Số 9/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TIÊP CÔNG DÂN NĂM 2013

(Số 8/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(Số 5) TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM


NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM THỰC PHẨM
 

(Số 7/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(Số 6/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(Phần 4) BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm cuả mỗi người.

 

(Số 4) TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM


TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

 

(Số 5/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông báo V/v công bố nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Thông báo (Xem tại đây)
Bản đồ Kế hoạch 

(Phần 3) BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Vấn đề môi trường sống của con người trên trái đất đã và đang bị ô nhiễm

(Số 4/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Pleiku


Thông báo (Xem tại đây)
Quyết định số 76/QĐ-UBND 

(Số 3) TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM


NHỮNG THÁCH THỨC VÀ TÌNH HÌNH VSATTP HIỆN NAY

 

(Số 3/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(Phần 2) BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp là vấn đề đang được cả thế giới quan tâm. Trong những năm gần đây, những thiên tai ghê gớm, khủng khiếp như động đất, sóng thần, cháy rừng, lũ lụt... xảy ra...

(Số 2/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(Số 2) TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM


Thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dưỡng hàng ngày cho cơ thể, giúp cơ thể khoẻ mạnh, chống lại các nguy cơ của bệnh tật đang có mặt ở khắp nơi trong môi trường; giúp người ta hoạt động và làm việc.

 

(Số 1) TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

BÀI TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018

GIỚI THIỆU LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2012


Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật tài nguyên nước. Ngày 02 tháng 7 năm 2012, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chu...

GIỚI THIỆU LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013


Ngày 29 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật đất đai. Ngày 09 tháng 12 năm 2013...

(Số 01/2018) CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(Phần 1) BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Môi trường bao gồm : Đất đai ,tài nguyên thiên nhiên , động thực vật…
tất cả các yếu tố có tác động, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe, đờii sống của con người. Môi trường cung cấp cho...

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã Chư Ă năm 2018


Lịch tiếp công dân năm 2018 nhằm tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phản ánh, kiến nghị của UBND xã Chư Ă. (xem tại đây)

Giới thiệu Luật Khoáng sản 2010


Luật Khoáng sản năm 2010 được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 12/2017

CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ LUẬT HỘ TỊCH
(PHẦN 3)

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 11/2017

Xin gửi đến quý bạn đọc nội dung tháng 11.
CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ LUẬT HỘ TỊCH

(PHẦN 2)

Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của UBND Tp.Pleiku

Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (Xem tại đây)
Mẫu ý kiến của UBND các xã, phường (

Người tổ trưởng gương mẫu làm theo lời Bác

Người cựu chiến binh Phạm Viết Thành sinh ra và lớn lên tại miền đất Nghệ An đầy nắng và gió. Cũng như bao thanh niên thời đất nước chiến tranh, ông đã xung phong ra chiến trường nhằm góp một phần công sức nhỏ...

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 10/2017

Xin gửi đến quý bạn đọc nội dung tìm hiểu Luật Hộ tịch

Quy hoạch xây dựng phân lô đất ở dành cho người có thu nhập thấp, phường Thắng Lợi

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô đất ở dành cho người có thu nhập thấp, phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku (Xem tại...

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của UBND Tp.Pleiku


Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Pleiku (Xem tại đây)

Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm...

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 09/2017

Xin gửi đến quý bạn đọc phần III của Luật Hòa giải ở cơ sở

Quy hoạch Khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh


 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh (Xem tại đây)
Nguồn: Trang thông tin điện tử...

Quy hoạch Công viên văn hóa các dân tộc Gia Lai

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Công viên văn hóa các dân tộc Gia Lai (xem tại đây)
Nguồn: Trang thông tin điện tử thành phố Pleiku.

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 08/2017

Xin gửi đến quý bạn đọc phần II của Luật Hòa giải ở cơ sở

Chung tay xây dựng nông thôn mới

"Nông thôn mới" mà một chương trình lớn của Đảng và Nhà nước với mục tiêu cuối cùng của nông thôn mới là phải mang lại đời sống vật chất cho người dân giàu có hơn, sung túc hơn; đời sống tinh thần tốt đẹp hơn, phong phú hơn, bản sắc dân...

Thông báo mời nhân dân đến xem Chương trình văn nghệ kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS tại Quảng trường Đại đoàn kết

 

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 07/2017

Trong tháng 7 xin gửi đến quý bạn đọc nội dung về Luật Hòa giải ở cơ sở

Danh sách các cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn Tp. Pleiku

  

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 06/2017

Trong tháng 6 chúng ta cùng nhau tìm hiểu các quy định về Luật Công chứng.

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 05/2017

CHỦ ĐỀ: LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
* KHẨU HIỆU
Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ thiêng liêng và cao quý của công dân.
Công dân có bổn phận làm...

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 04/2017

CHỦ ĐỀ: CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
* KHẨU HIỆU:
- Mỗi cặp vợ chồng hãy nên sinh 2 con và nuôi dạy tốt
- KHÔNG KẾT HÔN SỚM VÌ HẠNH PHÚC, TƯƠNG LAI CỦA...

Thành tựu 2010 - 2015NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2015 - 2020Thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng bộ xã khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020) xã Chư Ă có những thuận lợi cơ bản: Được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND - UBND Thành phố Pleiku, những thành...

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 03/2017

CHỦ ĐỀ: DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
* KHẨU HIỆU:
- Mỗi cặp vợ chồng hãy nên sinh 2 con và nuôi dạy tốt
- KHÔNG KẾT HÔN SỚM VÌ HẠNH PHÚC, TƯƠNG LAI CỦA MỖI GIA...

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 02/2017

1. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội
2. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân
3. Hãy giữ gìn vệ sinh, không vứt rác ra đường
...

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 01/2017

Nghị định 46/2016 thay thế nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Sau đây là một số điểm cần lưu ý của Nghị định 46/2016.

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã Chư Ă năm 2017

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của UBND xã Chư Ă xem tại đây

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất

 

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ngày 5/12/2016

 

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 11/2016

Gửi đến quý bạn đọc nội dung tìm hiểu pháp luật tháng 11 năm 2016.
Lời nói đầu tiên xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi chuyên mục tìm hiểu pháp luật trong một năm qua của UBND xã Chư Ă. Rất mong sự ủng hộ theo dõi của quý bạn đọc...

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 10/2016

Gửi đến quý bạn đọc nội dung tìm hiểu pháp luật tháng 10 năm 2016

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 9/2016

Gửi đến quý bạn đọc nội dung tìm hiểu pháp luật tháng 9 năm 2016

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

Tại Quyết định 1600/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 8/2016

Gửi đến quý bạn đọc nội dung tìm hiểu pháp luật tháng 8 năm 2016

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 8/2016

Gửi đến quý bạn đọc nội dung tìm hiểu pháp luật tháng 8 năm 2016

Các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã có quyết định số 1493/QĐ-CT ngày 25/12/2003 phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Trà Đa. Quy mô 124,5 ha, trong đó đất xây dựng KCN là 109,3 ha, đất xây dựng cụm dịch vụ 15,3ha. Hiện BQL KCN Trà Đa quản lý 109,3ha...

Đảng bộ xã Trà Đa tổ chức hội thi kể chuyện và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016

Ngày 08/6/2016, Đảng bộ xã Trà Đa tổ chức hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016”.

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 7/2016

Gửi đến quý bạn đọc nội dung tìm hiểu pháp luật tháng 7 năm 2016

Những điểm mới trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

Văn bản mới

1. Tăng phạt nặng đối với sử dụng thuốc cấm trong cây trồng: Nghị định 31/2016/NĐ-CP, ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm...

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 6/2016

Gửi đến quý bạn đọc nội dung tìm hiểu pháp luật tháng 6 năm 2016

chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 5/2016

Gửi đến quý bạn đọc nội dung tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2016

chuyên mục tìm hiểu pháp luật tháng 4/2016

gửi đến quý bạn đọc tài liệu tuyên truyền pháp luật tháng 4 năm 2016

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật

Gửi đến quý bạn đọc nội dung tìm hiểu pháp luật tháng 3 năm 2016

Tài liệu sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

   
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ...

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật

Gửi đến quý bạn đọc nội dung tuyên truyền pháp luật tháng 2 năm 2016

Chuyên mục tìm hiểu pháp luật

Gửi đến bạn đọc nội dung tuyên truyền pháp luật tháng 1 năm 2016

Pleiku 37 năm và phát triển toàn diện

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, 37 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TP. Pleiku đã đoàn kết thống nhất, vượt qua bao khó khăn, phát huy hết nội lực để từ một nơi hoang tàn do chiến tranh, nay đã là một địa phương...

Tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2015

Kinh tế của thành phố trong 9 tháng đầu năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng, phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá năm 2010) ước đạt 12,04%. Trong đó, thương mại - dịch...

VĂN BẢN MỚI

     

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

                   Phạm Đình Vĩnh
         ...

Hội viên nông dân người đồng bào dân tộc thiểu số xã ChưHDrông, thành phố Pleiku tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới

Nguyễn Quang Hải
                  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Chư...

Hội Cựu Chiến binh TP.Pleiku: Học tập và làm theo Bác để mỗi ngày trưởng thành hơn

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Pleiku luôn là một trong những đơn vị điển hình tiên tiến của hội CCB tỉnh Gia Lai trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Ký ức về những trận đánh ác liệt của người anh hùng: THAM GIA 175 TRẬN ĐÁNH, BẮN RƠI 13 MÁY BAY

Gần 30 năm trong quân ngũ, có 6 năm trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Miền nam. Tham gia 175 trận đánh, bắn rơi 13 máy bay, diệt 2 xe tăng và 54 tên Mỹ- ngụy

Già làng Hmrik tích cực trong công tác vận động quần chúng

Về thăm làng làng Brel - Xã Biển Hồ, Thành phố Pleiku, chúng tôi được biết cán bộ và nhân dân địa phương dành nhiều sự nể phục về ông Hmrik. Năm nay ông Hmrik gần 70 tuổi hiện là già làng kiêm Trưởng ban công...

Điển hình Chi hội trưởng tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phong trào công tác Hội

Chị H’ Rú Chi hội trưởng phụ nữ làng Quảh – xã Chư Á là một trong những gương điển hình tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện phong trào...

Kết quả 03 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Pleiku (2011-2013)

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta với mục tiêu đưa nông thôn nước ta phát triển toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, bảo đảm...

Công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Pleiku

Từ những văn bản của cấp trên, các cơ quan, ban, ngành đã tham mưu cho Thành ủy tập trung xây dựng kế hoạch và tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ...

An Phú hoàn thành xây dựng nông thôn mới- nỗ lực rất lớn từ nhân dân

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng không những làm thay đổi diện mạo nông thôn mà đời sống về vật chất, văn hoá và tinh thần người dân cũng được cải thiện và nâng cao....

Đảng bộ phường Yên Thế thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Phường Yên Thế đã đạt được kết quả đáng khích lệ, qua đó đã tạo được sự...

Cuộc sống mới ở Làng Chăn Neh xã Chư Hdrông- TP. Pleiku

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, các cấp chính quyền, đời sống của bà con làng Chăm Neh, xã Chư Hdrông, thành phố Pleiku có những đổi thay rõ rệt. Con đường vào làng đã được trải nhựa thẳng...

Thành phố Pleiku với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Hội Nông dân Thành phố Pleiku hiện có 23 tổ chức cơ sở hội, với 10.904 hội viên đang sinh hoạt tại 235 chi hội. Sau hơn 2 năm hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, toàn thành phố đã có...

Hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2014

Ngày 31/7/2014, Hội Nông dân Thành phố đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (giai đoạn 2012 - 2014).

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở thành phố Pleiku

3 năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở thành phố Pleiku phát triển mạnh mẽ, người nông dân đã khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, vốn vay mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku giám sát triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thường trực HĐND thành phố triển khai kế hoạch giám sát và tiến hành tổ chức đợt giám sát về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại phòng Kinh tế thành phố, UBND xã...

Quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 938/BNN-VPĐP, ngày 18/3/2014 về việc quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông...

Thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa) trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 30/5/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và...

Gương nông dân sản xuất giỏi làm theo lời Bác

 Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh” ông Puih Buih một nông dân ở xã IaKênh thành phố Pleiku đã tìm tòi nghiên cứu,...

Chuyện về tỷ phú nuôi heo hướng nạc

Từ vợ chồng công chức nghèo xin thôi việc hưởng chế độ một lần, cùng cậu con trai 3 tuổi sống nhờ gia đình ông bà nội,  với đức tính cần cù chịu khó, tiết kiệm mà anh Châu, chị Lan trở thành tỷ phú.

Quy định về xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 14/3/2014,  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 372/QĐ-TTg về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND tỉnh Gia Lai phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Ngày 19/3/2014, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 109/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa...

Tiếp tục áp dụng Quyết định 520/QĐ-UBND để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014

Ngày 22/4/2014, UBND Tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1354/UBND-NL về việc áp dụng Quyết định 520/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh Gia Lai để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

TP.Pleiku tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, trong những năm qua, dưới sự lãnh...

Gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tôi tìm tới nhà bác vào một buổi tối nhưng không thế mà khó tìm vì đến tổ dân phố 9 hỏi không ai không biết đến nhà bác – số nhà 148, đường Duy Tân, ngôi nhà mộc mạc, giản dị cũng như chính con người bác...

Hiệu quả 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở xã Biển Hồ

Sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Biển Hồ là một trong 6 xã điểm của Tỉnh đã đạt được các tiêu chí về nông thôn mới, chương trình này, đã giúp bà con...

Thành phố Pleiku với công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Hiện nay, một số địa phương trong cả nước đã xảy ra dịch bệnh cúm gia cầm. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lay lan, UBND thành phố Pleiku đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền...

Hiệu quả từ mô hình trồng rau bắp sú trên địa bàn thành phố Pleiku

Hiện nay, có rất nhiều hộ nông dân trồng rau chỉ chú trọng đến kinh tế nên sử dụng chất kích thích tăng trưởng, phân bón hóa học để cây rau phát triển nhanh. Do đó, dẫn đến rau không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và đặc...

Ghi nhận từ công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Pleiku đã được các cấp ủy...

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thành phố Pleiku

Sau gần 3 năm triển khai, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thành phố Pleiku đã có sự chuyển biến tích cực. Số lao động nông thôn được học nghề ngày...

Ban hành Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Ngày 04/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới...

Phòng kinh tế TP. Pleiku tổ chức hội thảo tổng kết mô hình trồng rau VietGap

Ngày 25/10/2013, Phòng kinh tế thành phố Pleiku đã tổ chức hội thảo tổng kết mô hình trồng rau theo hướng VietGap tại xã An Phú.

Một số kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XIV) về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày 19/7/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020”. Với mục tiêu...

UBND xã Chư Ă sơ kết 3 năm triển khai công tác khuyến nông giai đoạn 2010-2012

Ngày 19/9/2013, Ủy ban nhân dân xã Chư Ă tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai công tác khuyến nông giai đoạn 2010-2012. Tại Hội nghị đã đánh giá những mặt làm...

Đoàn viên thanh niên làm kinh tế giỏi

Những năm qua, Đoàn viên thanh niên xã Chư Ă- TP.Pleiku luôn ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đã có nhiều tấm gương vượt khó vươn lên làm giàu...

Tuổi trẻ Pleiku xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Thành phố Pleiku cần có sự chung tay góp sức của các ngành, các tầng lớp nhân dân, trong đó tuổi trẻ có vai trò quan trọng...

Phòng Kinh tế TP. Pleiku: Tập huấn kỹ thuật phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Ngày 26/7/2013, phòng Kinh tế TP. Pleiku phối hợp với UBND xã ChưHDrông tổ chức tập huấn về kỹ thuật phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa...

Kết quả theo dõi thi hành pháp luật về đất đai và thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Pleiku

Thực hiện Kế hoạch 1053/KH-UBND ngày 21/9/2011, UBND thành phố tiến hành triển khai thực hiện công tác theo dõi pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố Pleiku, qua đó đánh giá các nội dung cụ thể về tình hình thi hành pháp luật về đất đai và...

Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư

Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người:
              “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông....

Bác Hồ - Một lòng son trung với nước, hiếu với dân

Phạm trù Trung, Hiếu là phạm trù cốt lõi của đạo đức phong kiến mà đạo Nho đã dạy và đòi hỏi đối với người quân tử. Đạo Nho dạy người quân tử phải trung quân ái quốc - trung với vua là yêu nước. Còn chữ Hiếu, nghĩa là hết lòng thờ kính cha mẹ, ông...

Quan điểm chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức

Tinh thần trách nhiệm là gì?, Tiết kiệm, Người cán bộ cách mạng, Tự do tư tưởng, Đạo đức cách mạng, Thi hành đạo đức cách mạng.
Tinh thần trách nhiệm là gì?
    Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc...
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: Xã Chư Á,  TP. Pleiku, Gia Lai - Điện thoại:0593 830 155  - Fax: 059. 3828 414 - Email: chua.pleiku@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai