CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Cơ cấu tổ chức
Hỏi đáp - Góp ý
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật
Thủ tục hành chính mức độ 2

Báo cáo: Báo cáo cải cách hành chính năm 2015

Số hiệu: 90/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân xã Chư Ă Người ký: Phó chủ tịch Trương Văn Minh
Ngày ban hành: 26/11/2015 Ngày hiệu lực:
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: