CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Cơ cấu tổ chức
Hỏi đáp - Góp ý
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật
Thủ tục hành chính mức độ 2
TRACUU.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) của Hội LHPN thành phố

Ngày đăng bài: 19/04/2017
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Trong nhiều năm qua, nhờ coi trọng công tác này, các cấp Hội LHPN thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo được những chuyển biến tích cực, đột phá trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Tuyên truyền, giáo dục là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng của Đảng ta đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội LHPN. Trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, vai trò của công tác tuyên truyền càng trở nên quan trọng trong việc định hướng thông tin cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tiếp nhận chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hội mở các lớp tập huấn bồi dưỡng công tác phụ nữ.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục, thời gian qua, Hội LHPN thành phố đã tập trung tuyên truyền, giáo dục với nội dung khá toàn diện và phong phú, có ý nghĩa thiết thực nhằm vận động hội viên, phụ nữ hiểu đầy đủ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Coi trọng việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế xã hội. Tích cực tham gia việc triển khai Hiến pháp sửa đổi, tập trung tuyên truyền và tổ chức quán triệt các nội dung của Hiến pháp, Luật Đất đai sửa đổi năm 2013, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật dân sự, hình sự sửa đổi, về thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Hướng dẫn thực hiện Quy định về Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ; Tuyên truyền các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” theo Đề án 343 "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước"gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”, về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, … các đợt học tập thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố tham gia.

Công tác tuyên truyền được Hội LHPN thành phố chỉ đạo, triển khai thông suốt từ thành phố đến cơ sở, ngày càng đi vào chiều sâu. Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của địa phương, sinh hoạt hội viên,… đã tổ chức dưới nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, ngày càng được mở rộng, đổi mới thông qua việc đa dạng hoá các mô hình, loại hình như: từ các hội nghị triển khai, quán triệt chủ động mở lớp truyền thông, hội thi, hội thảo, các hoạt động văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao, sinh hoạt chi/tổ phụ nữ vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm, tổ chức tham quan du lịch, giao lưu, sinh hoạt các Câu lạc bộ… đến sử dụng cổ động trực quan bằng pa nô, khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi, các ấn phẩm sách, báo, các công trình, phần việc cụ thể trực tiếp…

Tuyên truyền tại hộ gia đình.

Ngoài ra, các cấp Hội đã nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng tuỳ từng địa bàn, từng đối tượng với những điều kiện, đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội, tư tưởng, khả năng nhận thức của hội viên, phụ nữ. Cán bộ Hội cơ sở đã thường xuyên gần gũi, sâu sát địa bàn và nắm vững đặc điểm, khả năng của đối tượng mà lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp. Chú trọng công tác triển khai phong trào học tập nghiên cứu tài liệu thông qua tìm hiểu tờ rơi, đọc sách trong Hội viên phụ nữ. Đến nay 23/23 Hội phụ nữ xã, phường xây dựng được tủ sách.

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên của Hội. Vì thế, lực lượng tuyên truyền viên đa số đều có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, có kinh nghiệm trong lãnh đạo và năng lực thực tiễn, có khả năng chuyển tải và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Tham gia các hội thi cán bộ chi hội trưởng giỏi, tuyên truyền viên giỏi theo các nội dung chủ đề về môi trường, an toàn giao thông, …do hệ thống Hội và các cấp tổ chức đạt kết quả cao.

Một hoạt động quan trọng nữa trong công tác tuyên truyền miệng là các cấp Hội Phụ nữ đã tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và tâm trạng các tầng lớp phụ nữ qua các hình thức tích cực như: đi cơ sở, từ báo cáo theo hệ thống Hội các cấp, qua các hoạt động trực báo hàng tháng để phục vụ công tác tham mưu; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh liên quan đến phụ nữ,... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân về đường lối, quan điểm và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Với hình thức đổi mới đa dạng, nội dung phong phú, toàn diện công tác tuyên truyền của Hội LHPN thành phố đã đưa lại kết quả khá tích cực. Thông qua công tác giáo dục tuyên truyền, kiến thức, trình độ, năng lực của các tầng lớp phụ nữ ngày càng được nâng lên, CBHVPN thành phố luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động Hội và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu đạt được chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước theo tiêu chí: có sức khoẻ, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu.

Trong thời gian đến Hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành công tác tuyên truyền miệng; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ tuyên truyền viên; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy đảng các cấp các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, không để xảy ra những vấn đề phức tạp trên địa bàn.
                                     
Nguyễn Hồng - Hội LHPN thành phố
 
 
 
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: Xã Chư Á,  TP. Pleiku, Gia Lai - Điện thoại:0593 830 155  - Fax: 059. 3828 414 - Email: chua.pleiku@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai