CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Cơ cấu tổ chức
Hỏi đáp - Góp ý
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật
Thủ tục hành chính mức độ 2
TRACUU.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

Đảng bộ xã Chư Ă với công tác xây dựng Đảng

Ngày đăng bài: 03/09/2015
Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ xã, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự đoàn kết thống nhất cao của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; sự đồng thuận của  tầng lớp Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đảng bộ xã Chư Ă đã vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Hiện nay, đảng bộ xã Chư Ă có 17 chi bộ, với tổng số 95 đảng viên. Đảng bộ luôn quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, xây dựng quy chế hoạt động của chi bộ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của chi bộ nói riêng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nói chung. Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ xã xây dựng được khối đoàn kết, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt được những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã đề ra.  Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác xóa thôn, làng trắng Đảng viên, Đảng bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên và đảng viên tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn phát triển, củng cố, kiện toàn và và xây dựng các đoàn thể trong hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả. Công tác giáo  dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, bồi dưỡng năng lực công tác, tinh thần ý thức trách nhiệm và ý thức chấp hành điều lệ Đảng cho đội ngũ đảng viên luôn là nội dung quan trọng trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong việc đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy chi bộ ở các thôn, làng làm tốt chức năng hạt nhân lãnh đạo chính trị ở địa bàn dân cư, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến nhân dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân sản xuất kinh doanh giỏi, vươn lên giảm nghèo.


Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Chư Ă chú trọng công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở các thôn làng vững mạnh, mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác vận động, đổi mới phương thức hoạt động, tuyên truyền vận động bà con ở các làng không nghe,  không làm theo lời kẻ xấu xúi dục chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, yên tâm làm ăn xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc. Công tác dân vận của Đảng bộ từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội. Thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số, nhìn chung cơ quan kết nghĩa của Thành phố, các phường đã thực hiện tốt công tác kết nghĩa, thường xuyên bám sát địa bàn để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn và giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế góp phần cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo, trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ xã đã kết nạp được 29 đảng viên mới, Thực hiện Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về “Xây dựng thôn làng tổ dân phố vững mạnh toàn diện”, Đảng bộ xã đã thực hiện bước đầu đạt những kết quả khả quan, hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, làng được củng cố, kiện toàn. Số thôn, làng có chi bộ độc lập 14/14 chi bộ, đạt 100% cán bộ chủ chốt ở thôn làng là đảng viên đạt 30%.

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Chư Ă tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác  xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ và nhân dân toàn xã, từng bước đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.
 
Bài, ảnh: Văn Minh
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: Xã Chư Á,  TP. Pleiku, Gia Lai - Điện thoại:0593 830 155  - Fax: 059. 3828 414 - Email: chua.pleiku@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai