CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thông tin tuyên truyền
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 
Tổng cộng có: 60 thủ tục
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 >  >|
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
CHỨNG THỰC VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN UBND xã  Ủy ban nhân dân xã Sơn Lang Chứng thực
CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở UBND xã  Ủy ban nhân dân xã Sơn Lang Chứng thực
CHỨNG THỰC VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở UBND xã  Ủy ban nhân dân xã Sơn Lang Chứng thực
THỦ TỤC BẦU HÒA GIẢI VIÊN UBND XÃ Ủy ban nhân dân xã Sơn Lang HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
THỦ TỤC BẦU TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI UBND XÃ SƠN LANG Ủy ban nhân dân xã Sơn Lang HÒA GIẢI
THỦ TỤC THÔI LÀM HÒA GIẢI VIÊN UBND XÃ Ủy ban nhân dân xã Sơn Lang. Hòa giải
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THANH TOÁN THÙ LAO CHO HÒA GIẢI VIÊN UBND XÃ Ủy ban nhân dân xã Sơn Lang. HÒA GIẢI
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TẠI CƠ QUAN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ GÂY THIỆT HẠI UBND XÃ Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại  Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã. BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
​THỦ TỤC CÔNG NHẬN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT UBND XÃ UBND xã Sơn Lang.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
​THỦ TỤC CHO THÔI LÀM TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT UBND XÃ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND xã.
- Người trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công chức tư pháp – hộ tịch.
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT