CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thông tin tuyên truyền
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BIỂN HỒ.


Thực hiện Công văn số 2298/UBND-VHVHXH ngày 19/7/2022 của UBND thành phố Pleiku về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố.

Hiện nay, tình...

Cuộc thi: “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng công ty...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

Ngày 19/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
I. CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI...

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.
I. BỐ CỤC CỦA LUẬT
Luật này quy...

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú năm 2020, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Theo đó, Luật được ban hành với những nội dung cơ bản như...

TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI
(Kèm theo Công văn số:1858/UBND-VHTT ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku)
<...

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Bộ Nội vụ

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Biển Hồ

  I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân  các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23/5...

TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa toàn thể Cán bộ và Nhân dân trên địa bàn xã, sau đây xin mời toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã nghe trích yếu một số nội dung quan trọng của luật ...

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

covid-19.jpg
|<<1 2 3>>|