CHUYÊN MỤC

Quảng bá du lịch xã
Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thông tin tuyên truyền
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2022)

Ngày đăng bài: 01/03/2022
Thực hiện Thông báo số 19/UBND-VHXH ngày 08/3/2022 của UBND thành phố Pleiku về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai.

 UBND xã Biển Hồ thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai trên địa bàn xã, cụ thể như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 16/3/2022 đến hết ngày 17/3/2022.
2. Trách nhiệm của các ban, ngành, 07 thôn làng:
- Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách VH-TT) có trách nhiệm đôn đốc các thôn làng nhắc nhở Nhân dân treo cờ theo nội dung thông báo và tuyên tuyền rộng rãi Thông báo này trên trang thông tin điện tử thành phần xã.
- Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa và Thể thao của xã tuyên truyền rộng rãi thông báo này trên đài truyền thanh của xã để Nhân dân biết thực hiện.
- Thôn trưởng các thôn làng có trách nhiệm thông báo cho nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 16/03/2022 đến hết ngày 17/03/2022. Phối hợp quân dân chính tuyên truyền vận động nhân dân tham gia dọn vệ sinh nơi công cộng và nơi ở sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn xã.
Nhận được thông báo này đề nghị các cơ quan, đơn vị, công sở, 07 thôn làng trên địa bàn xã và công chức có liên quan triển khai thực hiện; đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể xã quan tâm phối hợp thực hiện tuyên truyền đoàn viên, hội viên, nhân dân được biết thực hiện./.