CHUYÊN MỤC

Quảng bá du lịch xã
Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thông tin tuyên truyền
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày đăng bài: 19/08/2022
Thực hiện Thông báo số 62/TB-UBND ngày 17/8/2022 của UBND thành phố Pleiku về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

UBND xã Biển Hồ thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ như sau:
1. Về treo Cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng như sau:
- Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám: Treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 18/8/2022 đến hết ngày 19/8/2022;
- Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022.
2. Về nghỉ Lễ:
Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022): Công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2022.
3. Trách nhiệm của các ban, ngành, 07 thôn làng:
- Công chức Văn phòng – Thống kê xã có trách nhiệm tham mưu cho UBND xã xây dựng Kế hoạch bố trí cán bộ, công chức trực xử lý công việc và bảo vệ tài sản cơ quan trong các ngày nghỉ.
- Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách VH-TT) có trách nhiệm đôn đốc các thôn làng nhắc nhở Nhân dân treo cờ theo nội dung thông báo này và tuyên tuyền rộng rãi Thông báo này trên trang thông tin điện tử thành phần, trang OA ZLO của xã.
- Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa và Thể thao của xã tuyên truyền rộng rãi thông báo này trên đài truyền thanh của xã để Nhân dân biết thực hiện.
- Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày lễ, ngày nghỉ.
- Thôn trưởng các thôn làng có trách nhiệm thông báo cho nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 18/8/2022 đến hết ngày 19/8/2022 và từ chiều ngày 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022. Phối hợp quân dân chính tuyên truyền vận động nhân dân tham gia dọn vệ sinh nơi công cộng và nơi ở sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn xã.
Nhận được Thông báo này đề nghị các cơ quan, đơn vị, công sở, 07 thôn làng trên địa bàn xã và các ban ngành, công chức có liên quan triển khai thực hiện; đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể xã quan tâm phối hợp thực hiện tuyên truyền đoàn viên, hội viên, nhân dân được biết thực hiện./.