CHUYÊN MỤC

Quảng bá du lịch xã
Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thông tin tuyên truyền
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày đăng bài: 23/01/2022
Thực hiện Thông báo số 07/TB-UBND ngày 19/01/2022 của UBND thành phố Pleiku về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

UBND xã Biển Hồ thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trong toàn xã như sau:
1. Về treo cờ Tổ quốc: Tất cả các cơ quan, đơn vị, công sở, 07 thôn, làng và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 03 tháng 02 năm 2022 (tức ngày mùng 01 đến hết ngày mùng 03 tháng Giêng năm Nhâm Dần).
2. Về nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần:
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Hai ngày 31 tháng 01 năm 2022 đến hết thứ Sáu ngày 04 tháng 02 năm 2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 04 tháng Giêng năm Nhâm Dần).
3. Tổ chức thực hiện:
- Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách VH-TT) có trách nhiệm đôn đốc các thôn, làng nhắc nhở nhân dân treo cờ theo nội dung thông báo này và tuyên tuyền rộng rãi Thông báo này trên trạm truyền thanh và trang thông tin điện tử thành phần xã.
- Các ngành Công an, Quân sự có kế hoạch đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày nghỉ tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.
- Tổ tự quản an toàn giao thông xã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, nhất là các trường hợp đậu đỗ xe, buôn bán trên vỉa hè lòng đường không đúng nơi quy định.
- Đề nghị các đồng chí thôn trưởng 07 thôn, làng treo cờ tại Hội trường thôn, làng, thông báo cho nhân dân trong thôn, làng biết và thực hiện treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 03 tháng 02 năm 2022. Phối hợp với Ban công tác mặt trận, các chi hội, chi đoàn ở thôn, làng để tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia dọn vệ sinh nơi công cộng và nơi ở sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan trên địa bàn xã.
Nhận được thông báo này đề nghị các cơ quan, đơn vị, công sở, 07 thôn, làng trên địa bàn xã và công chức VH-TT xã triển khai thực hiện./.