CHUYÊN MỤC

Quảng bá du lịch xã
Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thông tin tuyên truyền
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 13/05/2022
Thực hiện Thông báo số 36/TB-UBND ngày 11/5/2022 của UBND thành phố Pleiku về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022).

UBND xã Biển Hồ thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022) như sau:
1. Về treo cờ Tổ quốc: Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022), các cơ quan, đơn vị, công sở, 7 thôn, làng và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 19/5/2022 đến hết ngày 25/5/2022.
2. Trách nhiệm của các ban, ngành, 07 thôn làng:
- Các ngành Công an, Quân sự có kế hoạch đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai.
- Tổ tự quản An toàn giao thông xã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, nhất là các trường hợp đậu đỗ xe, buôn bán trên vỉa hè lòng đường không đúng nơi quy định.
- Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách VH-TT) có trách nhiệm đôn đốc các thôn, làng nhắc nhở Nhân dân treo cờ theo nội dung thông báo này và tuyên tuyền rộng rãi Thông báo này trên trang thông tin điện tử thành phần xã.
- Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa và Thể thao của xã tuyên truyền rộng rãi thông báo này trên đài truyền thanh của xã để Nhân dân biết thực hiện.
- Thôn trưởng các thôn làng có trách nhiệm thông báo cho nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 19/5/2022 đến hết ngày 25/5/2022. Phối hợp quân dân chính tuyên truyền vận động nhân dân tham gia dọn vệ sinh nơi công cộng và nơi ở sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn xã.
Nhận được thông báo này đề nghị các cơ quan, đơn vị, công sở, 07 thôn làng trên địa bàn xã và công chức có liên quan triển khai thực hiện; đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể xã quan tâm phối hợp thực hiện tuyên truyền đoàn viên, hội viên, nhân dân được biết thực hiện./.