CHUYÊN MỤC

Quảng bá du lịch xã
Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thông tin tuyên truyền
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội Nông dân xã Biển Hồ tổng kết công tác Hội, phong trào nông dân 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng bài: 18/12/2019
Chiều ngày 11/12/2019, Hội nông dân xã Biển Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội, phong trào nông dân 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
ND.png

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 của Hội Nông dân xã Biển Hồ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, Hội Nông dân thành phố Pleiku, sự phối hợp của UBND xã và các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ hội viên, nông dân xã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn.
Trong năm Hội đã kết nạp được 20/18 hội viên, đạt 111,1%. Tổng số hội viên hiện nay là 948 hội viên. Đồng thời làm tốt công tác giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng bôi dưỡng xem xét kết nạp. Vận động hội viên thu nộp hội phí đạt 100% chỉ tiêu, có 7/7 chi hội đều xây dựng được quỹ Hội với tổng số tiền là: 39.000.000đ, hỗ trợ cho 18 hội viên sản xuất, chăn nuôi.
Hội quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng; tham mưu đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương kịp thời có biện pháp xử lý những khó khăn, bất cập. Hội đã phối hợp hòa giải thành công 03 vụ về tranh chấp đất ở có liên quan đến nông dân, hạn chế khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn.
Tiếp tục tuyên truyền cán bộ, hội viên duy trì thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, giữ vững, cũng cố và phát triển các tiêu chí đã đạt được. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội. Trong sản xuất nông nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các loại cây trồng vật nuôi, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao nhằm tăng năng xuất, sản lượng góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia sức người sức của để xây dựng cơ sở địa phương. Nông dân phấn khởi trước kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của nông dân nông thôn có nhiều chuyển biến; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn được đầu tư và phát triển; bộ mặt nông thôn đổi mới, khang trang sạch đẹp. Tổ chức phát động thi đua khen thưởng rộng khắp đến các chi hội, cán bộ hội viên nông dân. Biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong công tác Hội và phong trào nông dân trong các buổi sơ, tổng kết.
Tại Hội nghị, UBND xã đã khen thưởng cho 02 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018. 
ND-2-(2).png

Đồng chí Đặng Thị Bích Ngọc - Phó chủ tịch UBND xã
trao giấy khen cho các cá nhân thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2019


ND-3-(1).png
Đồng chí R’Cơm Pheh – Thường vụ Hội ND thành phố Pleiku
trao giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2019

                                                                                                                                 Tin, ảnh: Cẩm Vân