CHUYÊN MỤC

Quảng bá du lịch xã
Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thông tin tuyên truyền
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Ngày đăng bài: 09/12/2022
Trong 02 ngày, từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 12 năm 2022, Đảng ủy xã Biển Hồ chủ trì điểm cầu trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại điểm cầu Đảng bộ xã Biển Hồ kết nối với điểm cầu Trung ương, có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó Mặt trận, đoàn thể xã và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.
 
Anh-Hoi-nghi-truc-tuyen-1-đa-sua-(1).png
Hội nghị đã được truyền đạt 04 chuyên đề:
- Chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.
- Chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.
- Chuyên đề: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
- Chuyên đề 4: “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
 
Anh-Hoi-nghi-truc-tuyen-2-đa-sua.png

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nói chung và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI nói riêng.
Tin, ảnh: Như Thủy