CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thông tin tuyên truyền
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
UBND XÃ BIỂN HỒ TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022

Sáng ngày 03/10/2022, UBND xã Biển Hồ phối hợp với trường tiểu học Phan Đăng Lưu tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề: Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt...

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU NHIỆM KỲ 2022-2023

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG, LỒNG GHÉP TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Sáng 03/10/2022, trong buổi chào cờ đầu tuần tại trường tiểu học Phan Đăng Lưu, Ban Chấp hành Đoàn xã phối hợp với trường tiểu học Phan Đăng Lưu và Công an xã Biển Hồ tổ chức công tác tuyên truyền, phổ...

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ BIỂN HỒ THAM GIA LIÊN HOAN VĂN NGHỆ TIẾNG HÁT NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ PLEIKU NĂM 2022

Ngày 29-30/9/2022, Hội Người cao tuổi xã Biển Hồ tham gia Liên hoan văn nghệ tiếng hát Người cao tuổi thành phố Pleiku năm 2022 do Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Pleiku phối hợp với Trung tâm...

BIỂN HỒ THAM GIA BỒI DƯỠNG LỚP CẤP ỦY CƠ SỞ DO THÀNH ỦY PLEIKU TỔ CHỨC

Từ ngày 26 đến ngày 30/9/2022, Đảng ủy xã Biển Hồ cử 06 học viên tham gia bồi dưỡng Lớp cấp ủy cơ sở do Thành ủy Pleiku tổ chức tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP, VIỆC LÀM CHO ĐOÀN VIÊN - HỘI VIÊN THANH NIÊN XÃ BIỂN HỒ NĂM 2022

Sáng ngày 30/9/2023, tại Hội trường HĐND-UBND xã Biển Hồ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã phối hợp UBND xã Biển Hồ tổ chức Chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho Đoàn viên - Hội viên thanh niên...

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND xã Biển Hồ về tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thực hiện thủ tục hành chính.

ĐẢNG ỦY- HĐND-UBND-UBMTTQ XÃ BIỂN HỒ TẶNG HOA CHÚC MỪNG HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

Nhân kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991- 01/10/2022), sáng ngày 30/9/2022, lãnh đạo Đảng ủy- HĐND-UBND-UBMTTQ xã Biển Hồ đã tặng hoa chúc mừng Hội Người cao tuổi.

ĐẢNG ỦY XÃ BIỂN HỒ TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 553-QĐ/TU, QUYẾT ĐỊNH 554-QĐ/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY GIA LAI

Đảng ủy xã Biển Hồ tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 553-QĐ/TU, Quyết định số 554-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai.

SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW, NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII

Đảng ủy xã Biển Hồ sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) 
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|