CHUYÊN MỤC

Quảng bá du lịch xã
Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thông tin tuyên truyền
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 33-CTr/TU, NGÀY 22/02/2017 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY GIA LAI VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYÊT TRUNG ƯƠNG IV (KHÓA XII)

Đảng ủy xã Biển Hồ tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII).

HĐND-UBND XÃ BIỂN HỒ TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI TRẺ EM NĂM 2022

Chiều ngày 23/09/2022, HĐND-UBND xã Biển Hồ đã tổ chức Chương trình “Gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em năm” 2022.

THAM GIA TẬP HUẤN TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG

Chiều ngày 21/9/2022, Lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa – Xã hội (Phụ trách Văn hóa Thông tin) xã Biển Hồ cùng với 23 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của 07 thôn, làng tham gia Chương trình bồi...

UBND XÃ BIỂN HỒ THAM GIA TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY NĂM 2021 VÀ NGHỊ ĐỊNH 116/2021/NĐ-CP

Sáng ngày 20/9/2022, Lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội xã Biển Hồ tham gia tập huấn triển khai thực hiện Luật phòng chống ma túy năm 2021 và Nghị...

HỘI NGHỊ THAM GIA GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ BIỂN HỒ (1975-2020)

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 07-NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI VỀ XÂY DỰNG, CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TỪ TỈNH ĐẾN CƠ SỞ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Đảng ủy xã Biển Hồ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp...

TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX

UBND xã Biển Hồ tổng kết 20 năm thực hiện 

NGÀY CHỦ NHẬT XANH” ĐỢT 4 NĂM 2022

Sáng ngày 18/09/2022, Cụm thi đua số 5 (xã Tân Sơn, xã Trà Đa, xã An Phú, xã Chư Á, xã Biển Hồ) ra quân “Ngày chủ nhật xanh” đợt 4 năm 2022, với nội dung phần việc chăm sóc, phát quang, dọn vệ...

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XÃ BIỂN HỒ HAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN NAM-NỮ KẾT HỢP

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2022, Công đoàn cơ sở xã Biển Hồ tham gia giải bóng chuyền nam - nữ kết hợp do Liên đoàn Lao động thành phố Pleiku phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố...

HĐND XÃ BIỂN HỒ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ SÁU (CHUYÊN ĐỀ) BẦU BỔ SUNG CHỨC VỤ CHỦ TỊCH UBND XÃ KHÓA XIII (NHIỆM KỲ 2021 – 2026)

Chiều ngày 15/9/2022, HĐND xã Biển Hồ khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề).
|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|