CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Bí thư Đảng ủy xã:      
NGUYENVANDO.jpg Ông: Nguyễn Văn Đố. Sinh ngày: 05 tháng 03   năm 1968
Quê quán: xã phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Giang
Chỗ ở hiện nay: phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai
 
 2. Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã:

 LETHITHANH.jpg Bà: Lê Thị Thanh
Sinh ngày: 15 tháng 12 năm 1963
Quê quán: xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Chỗ ở hiện nay: Thôn 4, xã Biển Hồ, tp Pleiku, Gia Lai

3. Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:
 DANGKHANHTOAN.jpg Ông: Đặng Khánh Toàn      
Sinh ngày: 08 tháng 9 năm 1979
Quê quán: xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tỉnh
Chỗ ở hiện nay: Tổ 8, phường Yên Thế, tp Pleiku, Gia Lai
 
4. Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:    
 RCOM-HMYU.jpg Bà: R’Cơm Hmyữ
Sinh ngày: 22 tháng 6 năm 1979
Quê quán: Plei Sơr Ngol – Biển Hồ - Pleiku – Gia Lai
Chỗ ở hiện nay: Làng Sơr– Biển Hồ - Pleiku – Gia Lai
 
5. Phó chủ tịch UBND xã:
 DANGTHIBICHNGOC.jpg Bà: Đặng Thị Bích Ngọc
Sinh ngày: 20 tháng 12 năm 1966
Quê quán: xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Chỗ ở hiện nay: Thôn 3, xã Biển Hồ, tp Pleiku, Gia Lai
 

   Copyright © 2018 
icontop.png