CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Ý nghĩa ngày 30/4 và 1/5

Ngày đăng bài: 27/04/2021
Ý nghĩa ngày 30/4 và 1/5
Ý nghĩa ngày 30/4 là gì?

Đại thắng mùa xuân năm 1975 không chỉ là sự kiện quan trọng đối với nước ta. Nó còn mang tầm ảnh hưởng quốc tế to lớn. Cụ thể, ngày 30/4 có những ý nghĩa sau:

Là sự kiện mang tính thời đại góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu và sự ủng hộ của những người yêu hòa bình trên toàn cầu.
Là thành tựu to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.
Là một trang sử chói lọi và hào hùng trên con đường dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong hơn một trên lãnh thổ Việt Nam ta.

Ý nghĩa ngày 1/5 là gì?

Ở Việt Nam, ngày 1/5 – Quốc tế Lao động được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1930. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân ta đã xuống đường phố mít tinh. Sự kiện này đã cổ vũ tinh thần và tạo động lực cho giai cấp công nhân, nông dân của nước ta. Đồng thời, biểu dương tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với công dân quốc tế.

Ngày 1/5 là ngày mừng thắng lợi, nêu lên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mới. Đồng thời cũng là dịp biểu lộ tình đoàn kết với người lao động của các nước khác. Ngoài ra, đây cũng là ngày biểu dương lực lượng lao động, đấu tranh cho dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội.