CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Luật xử lý vi phạm hành chính

Tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính tại đây

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình - Tp. Pleiku

Nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình:
 a) Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ: 
- Nguyên tắc “Tôn trọng”: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá, quan điểm, sự lựa chọn...

hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã Qrcode

Tổng đài phản ánh 1022 tỉnh Gia Lai


Từ ngày 03/8/2021, Hệ thống 1022 tỉnh Gia Lai sẽ hoạt động 24 giờ trên ngày và 07 ngày trên tuần để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh.
Tổ chức, cá nhân có thể...

Quy định đào tạo, sát hạch xe


Ngày 15/4/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy...

Nhóm các đối tượng được hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19


1. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế:
- Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách lý y tế để phòng, chống COVID- 19 (F1) theo quyết...

Tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

BỘ QUY TẮC
ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 874 /QĐ-BTTTT ngày  17  tháng  06  năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
Chương I
MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG...

nguồn gốc, ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam

1. Lịch sử ngày Gia đình Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội...

tuyên truyền bệnh dại

1. Giới thiệu về bệnh Dại - Bệnh Dại abies là bệnh lây truyền gi a động vật và người ây là bệnh truyền nhi m c p t nh ở động vật máu nóng gây ra do vi r t Lyssa và Vesiculo thuộc họ Rhabdoviridae ộng vật sau khi nhi m vi r t dại có thời gian ủ...

Tổng đài phản ánh 1022 tỉnh Gia Lai

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI
(Kèm theo Công văn số:1858/UBND-VHTT ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku)

Để không ngừng nâng cao chất lượng...
|<<1 2 3 4 5 6 7>>|