CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông tin về định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội

1. Về phát triển kinh tế:
Tiếp tục phát triển Nông nghiệp gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế trên 1 đơn vị diện tích, xây dựng vùng chuyên canh...
|< < 1 > >|


   Copyright © 2018 
icontop.png