CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

QĐ gỡ bỏ phong tỏa các khu vực xã An Phú

Về việc dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Pleiku trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg

TB Số điện thoại đường dây nóng của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Pleiku

Thông báo hoãn tiếp công dân ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

V/v thực hiện Quyết định số 746/QĐ-UBNDvề việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

THÔNG BÁO Tình hình sâu bệnh gây hại trên cây trồng và các biện pháp hướng dẫn phòng trừ trên địa bàn Thành phố Pleiku (từ ngày 10/8/2021 đến ngày 17/8/2021)

V/v triển khai kết nối liên thông cơ sở bán buôn thuốc

V/v thông báo thu hồi lô thuốc vi phạm mức độ 3

QĐ v/v phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đai dịch COVID-19 trên địa bàn theo Quyết định 441/QĐ-UBND (đợt 1)

V/v đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống dịch Covid-19

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|