CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Tuyên truyền ngày Quốc tế chống tham nhũng 9/12

Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (gọi tắt là Công ước) là văn kiện quốc tế đầu tiên có hiệu lực đối với các thành viên ở phạm vi toàn cầu trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Công ước có hiệu lực kể từ ngày 14-12-2005. Nội dung...

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế

Thông báo thay đổi tên đơn vị vận tải

thông báo triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng chống bệnh Viên da nổi cục trên trâu, bò

Thông báo niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Đại hội Đảng lần thứ XIII

dịch vụ công trực tuyến

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thì:
Dịch...

Tuyên truyền bệnh sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết là gì?

Bệnh sốt xuất huyết là một bệnh nhiễm virus Dengue do muỗi vằn chích. Bệnh thường xảy ra ở những nước nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Sốt xuất huyết dạng nhẹ thường gây sốt cao...

Nghị định Số:137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực.

Nghị định Số:137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực.
Điều 19. Kiểm định thiết bị đo đếm điện...

Tuyên truyền các biện pháp phòng chóng lũ lụt


Khái niệm về hiện tư­ợng lũ, lụt Khi một nơi nào đó trong lư­u vực sông bắt đầu có mư­a. Nư­ớc mư­a đọng trên các lá cây, cỏ, chảy xuống các khe, rãnh trên mặt đất và thấm ư­ớt lớp đất mặt. Lớp n­ước m­ưa...
|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|