CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

thông báo danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về thành phố Pleiku

thông báo danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về thành phố Pleiku

Thông báo giải thưởng môi trường tỉnh Gia Lai

Tuyên truyền 70 năm ngành công thương

Ngày 13/10/1945, ngay sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ra đời được một tháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới Công Thương Việt Nam. Trong thư Bác nhấn mạnh vai trò to lớn của giới Công Thương trong công cuộc kiến thiết...

Tuyên truyền bầu cử

Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí...

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành

Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND TP

Tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ EM
Hàng năm có rất nhiều tai nạn đuối nước xảy ra, cướp đi nhiều sinh mạng. Đặc biệt tỉ lệ tử vong do đuối nước ở lứa tuổi trẻ em là nhiều nhất.
Theo báo cáo toàn cầu của WH0 tại Việt...

Thông báo tạm ngưng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu

TB khẩn v/v truy vết các trường hợp tiếp xúc với F1 trên địa bàn thành phố Pleiku

|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|