CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  <  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
489/QĐ-TTg 08/04/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
40/QĐ-UBND 31/03/2020 quyết định kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid - 19
03/QĐ-BCĐ 31/03/2020 Quyết định phân công BCĐ phòng chống Covid - 19
505/VP-VP 28/03/2020 V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh Hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản – Khóa 01/2020
127/PVHTT-PVHTT 23/03/2020 về việc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Pleiku
114/PGDDT-PGDDT 20/03/2020 v/v Hướng dẫn tăng cường dạy-học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh
103/PYT-TH 19/03/2020 V/v tiếp tục phối hợp rà soát, xác minh hành khách trên các chuyến bay đến Việt Nam
71/PLĐTBXH-PLDTBXH 19/03/2020 V/v tăng cường phòng chống dịch Covid-19
2/CT-UBND 18/03/2020 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới
749/UBND-TH 17/03/2020 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/TC-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai