CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  <  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
63/UBND-TH 24/04/2020 V/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã
1175/UBND-NV 23/04/2020 V/v triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
42/KH-UBND 21/04/2020 Triển khai công tác phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã An Phú năm 2020
02/KH-BCĐ 20/04/2020 Triển khai "Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2020
39/KH-UBND 11/04/2020 Phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã An Phú năm 2020
489/QĐ-TTg 08/04/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
40/QĐ-UBND 31/03/2020 quyết định kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid - 19
03/QĐ-BCĐ 31/03/2020 Quyết định phân công BCĐ phòng chống Covid - 19
505/VP-VP 28/03/2020 V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh Hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản – Khóa 01/2020
127/PVHTT-PVHTT 23/03/2020 về việc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Pleiku