CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
641/KH-VP 29/09/2020 Kê hoạch thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
2720/UBND-NC 24/09/2020 Vv tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"
2706/UBND-BQL 22/09/2020 V/v cảnh giác, ngăn chặn nạn trộm cắp các cửa thu nước bằng thép hình ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố Pleiku.
2677/UBND-KT 18/09/2020 V/v thực hiện các giải pháp cấp bách đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân
2739/VP-VP 07/09/2020 v/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc rà soát, cập nhật dữ liệu Bản đồ số trên địa bàn Pleiku.
2470/UBND-NV 31/08/2020 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức
2458/UBND-VP 30/08/2020 V/v tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.
445/PGDDT-PGDDT 28/08/2020 v/v triển khai một số hoạt động năm học 2020-2021 và tổ chức khai giảng năm học mới
33/CT-TTg 20/08/2020 Vè việc tăng cường quản lý, tái xử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
2332/UBND-VHXH 19/08/2020 V/v phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020 của Văn phòng Chính phủ