CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội khuyến học xã An Phú tổ chức phát thưởng học sinh giỏi năm học 2013 – 2014

Ngày đăng bài: 07/07/2014
Ngày 4/7/2014, Hội khuyến học xã An Phú và dòng họ khuyến học họ Đoàn, thành phố Pleiku đã tổ chức lễ phát thưởng học sinh giỏi năm học 2013 – 2014.

Ảnh: Tuyết Linh

Tại lễ phát thưởng Hội khuyến học xã An Phú và dòng họ khuyến học họ Đoàn đã phát thưởng cho 50 em học sinh và sinh viên là con, cháu nội, ngoại của dòng họ Đoàn đã đạt kết quả tốt trong năm học qua, tổng giá trị 50 triệu đồng. Đây là việc làm nhằm khích lệ tinh thần nỗ lực vượt khó trong học tập và giữ gìn truyền thống hiếu học của dòng họ Đoàn, lấy trí tuệ làm giàu cho gia đình và xã hội, góp  phần  xoá  đói  giảm nghèo ở địa phương. Được biết, xã An Phú, thành phố Pleiku là đơn vị làm tốt công tác khuyến học, đặc biệt là phát động và xây dựng thành công các phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học./.
Thanh Truyền