TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thông báo V/v đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm trưng bày, bảo hành và bảo trì ô tô, xã Chư Hdrông, thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 09/06/2020