TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

UBND phường Trà Bá – Khối Dân vận Đảng ủy phường: Tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2014 - 2016

Ngày đăng bài: 05/05/2014
Sáng ngày 28/4/2014, UBND phường Trà Bá phối hợp cùng Khối dân vận Đảng ủy phường tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác Dân vận chính quyền giai đoạn 2014 – 2016.


Toàn cảnh Hội nghị.

Chương trình phối hợp nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân trên địa bàn phường; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là công bộc của dân, nâng cao đạo đức công vụ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp. Thống nhất nội dung triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận của chính quyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả.

Lực lượng dân quân làm công tác dân vận tại làng Ngol.

Phối hợp trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung về công tác dân vận được quy định tại Quyết định số 780-QĐ/TU ngày 12/8/2010 của Ban thường vụ Thành ủy về “ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Triển khai thực hiện các Chủ trương, kế hoạch của cấp trên về công tác vận động quần chúng trong triển khai thực hiện công tác giải tỏa, di dời, mở rộng các dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị, tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình; việc sửa đổi bổ sung Quy ước, Hương ước ở địa bàn khu dân cư, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn phường. Phối hợp cùng với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo của công dân. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”…, xây dựng, nhân rộng và nêu gương điển hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đầu tư, chỉnh trang hệ thống các công trình hạ tầng đô thị. Kịp thời trao đổi, nắm bắt thông tin dư luận, diễn biến tư tưởng và tâm trạng của quần chúng nhân dân thông qua tổng hợp kết quả của kênh thông tin của hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể với kênh thông tin của chính quyền về công tác tiếp dân, giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của công dân. Đổi mới phương thức quản lý, điều hành, xây dựng phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Phát biểu tại Buổi lễ ký kết đồng chí Lâm Văn Ánh – Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy phường nhấn mạnh vai trò hiệu quả của công tác dân vận chính quyền trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đề nghị UBND phường và các ban ngành đoàn thể cần tăng cường công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại địa phương.

Thiện Châu
                                                                                                                    
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png