TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020

Ngày đăng bài: 18/06/2020
Nhằm quán triệt nghiêm túc, triển khai có hiệu quả Quyết định số 224/QĐ- BCĐ896 ngày 07/5/2020 của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương, Kế hoạch số 10/KH-BCĐ896 ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Gia Lai; phát huy trách nhiệm của lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo Thành phố trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan Đề án 896 năm 2020 trên địa bàn Thành phố; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện;  đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ liên quan Đề án 896 năm 2020 trên địa bàn Thành phố theo yêu cầu của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương; Ban Chỉ đạo Tỉnh; nhất là thực hiện hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ban Chỉ đạo 896 thành phố Pleiku đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 896 thành phố Pleiku yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 896 Thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1885/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 3150/KH-UBND ngày 11/8/2017 của UBND Tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xây dựng CSDL Quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền liên quan việc xây dựng CSDL Quốc gia về dân cư, kết quả thực hiện của Ban Chỉ đạo 896, nhất là kết quả thu thập, phúc tra chất lượng thông tin dân cư; quyền và lợi ích của công dân liên quan CSDL dân cư; tiến độ triển khai thực hiện Đề án 896 trong năm 2020 của thành phố Pleiku. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án 896 năm 2020 và trong giai đoạn 2013 - 2020; chú trọng đánh giá những kết quả nổi bật, những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 896 theo chức năng. Triển khai thực hiện các Kế hoạch của cơ quan cấp trên về thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý và tập trung phối hợp xây dựng, kết nối, chia sẻ các CSDL chuyên ngành và CSDL quốc gia về dân cư.

Công an Thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 896 tiếp tục đôn đốc, phối hợp các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 896 trong triển khai thực hiện dự án CSDL quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố trong năm 2020. Tiến hành phúc tra chất lượng phiếu thu thập của Công an các xã, phường; tập trung hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư trên địa bàn Thành phố trong năm 2020. Chủ động liên hệ, phối hợp các phòng chức năng Công an Tỉnh tiến hành quét phiếu thông tin dân cư (khi có thông báo của Bộ Công an); phối hợp chuẩn bị nhân lực, khảo sát và tiếp nhận bàn giao, lắp đặt máy móc, thiết bị phần mềm và đường truyền đến các địa điểm triển khai tại các các xã, phường và Công an Thành phố (khi Bộ Công an và Công an Tỉnh triển khai). Phối hợp với các đơn vị chức năng Công an Tỉnh tham mưu, đề xuất UBND Thành phố triển khai Điện tử hóa tàng thư Căn cước công dân phục vụ việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Rà soát, thống kê và phân công cán bộ đi đào tạo, tập huấn sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia; triển khai cấp thẻ Căn cước công dân trên địa bàn Thành phố (sau khi Bộ Công an tập huấn và chỉ đạo thực hiện). Phối hợp phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu đề xuất UBND Thành phố hỗ trợ kinh phí liên quan triển khai Dự án CSDL dân cư. Chủ trì, phối hợp Tổ giúp việc 896 kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu Trưởng BCĐ 896 Thành phố báo cáo theo quy định.

Tổ giúp việc 896 tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo huy động tối đa các lực lượng tham gia thu thập thông tin dân cư, hỗ trợ lực lượng Công an cập nhật dữ liệu, lắp đặt hệ thống truyền dẫn, kết nối và chia sẻ dữ liệu. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896 của các đơn vị thành viên; hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc của các ngành, đoàn thể và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 896. Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 896 năm 2020 và tổng kết thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013 - 2020; tham mưu, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và thực hiện Đề án 896 (dự kiến tổ chức vào tháng 12/2020).

Phòng Tư pháp Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã kịp thời xử lý những vấn đề bất cập liên quan đến thông tin cá nhân của công dân (Đăng ký lại khai sinh; cải chính, bố sung ngày, tháng, năm sinh; xác định tình trạng hôn nhân… theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên). Triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (khi Sở Tư pháp triển khai). Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao Thành phố thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, mạng xã hội...) tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, quyền lợi và trách nhiệm của công dân trong cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu thông tin dân cư nhằm tạo sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân. Văn phòng HĐND - UBND Thành phố phối hợp Công an Thành phố, Tổ giúp việc 896 và các đơn vị thành viên tham mưu Ban Chỉ đạo 896 các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

Ban Chỉ đạo 896 các xã, phường tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, thống kê các trường hợp công dân vướng mắc, bất cập liên quan đến việc bổ sung thông tin hộ tịch, hộ khẩu, CMND trên địa bàn để tập trung giải quyết nhằm tạo điều kiện cho công dân. Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, đôn đốc công tác thu thập, cập nhật, bổ sung và công tác phúc tra, kiểm tra đánh giá chất lượng thông tin dân cư. Quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu thập, phúc tra thông tin dân cư tại địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, nhất là số công dân chưa kê khai hoặc kê khai chưa đầy đủ về thu thập thông tin dân cư, chủ động liên hệ lực lượng Công an xã, phường bổ sung thông tin, kê khai đầy đủ, chính xác dữ liệu.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Thành phố tăng cường tuyên truyền chủ trương thực hiện Đề án 896 và việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố đến toàn thể hội viên, đoàn viên và Nhân dân để hiểu rõ, chủ động hỗ trợ cung cấp chính xác thông tin phục vụ cập nhật trên hệ thống CSDL dân cư. 
Bảo Châu
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png