TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Một số quy định trong luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và công tác triển khai tại thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 22/08/2014
Luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 thay thế cho pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 sửa đổi năm 2008 đã xác định những hành vi bị nghiêm cấm trong xử lý vi phạm hành chính, trong đó nhấn mạnh các hành vi nghiêm cấm đối với người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính như: giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử phạt vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính; xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng quy định… bên cạnh đó, Luật XLVPHC năm 2012 đã điều chỉnh khung phạt tiền, theo đó, mức phạt tối thiểu tăng từ 10 ngàn đồng lên 50 ngàn đồng, mức phạt tối đa tăng từ 500 triệu đồng lên 02 tỷ đồng (được quy định tại điều 23 và điều 24 của Luật XLVPHC năm 2012) .

Về thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Luật XLVPHC năm 2012 quy định các tình tiết phải xác minh khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyền giải trình của các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trong trường hợp có thể bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc áp dụng mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức.  Đây là các quy định mới nhằm bảo đảm tính khách quan, dân chủ trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính, gó́p phần giảm khiếu nại trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính.

Ngay khi Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành. UBND thành phố, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã triển khai tập huấn luật và các văn bản có liên quan nhằm thực hiện một cách hiệu quả, góp phần đảm bảo trật tự, kỷ cương hành chính; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đưa công tác này đi vào nề nếp, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Cụ thể hơn,UBND thành phố Pleiku đã ban hành Công văn số 1068/UBND-NC ngày 19/8/2014 yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị của thành phố, UBND các xã, phường nghiêm túc chấp hành đúng các quy định cuả luật Xử lý Vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và các Nghị định trên các lĩnh vực chuyên môn để xử phạt vi phạm hành chính đúng thẩm quyền. Đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền, UBND thành phố yêu cầu người có thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính nhanh chóng tham mưu chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền xử phạt kịp thời đúng quy định của pháp luật.      
     
                                                                                               Khánh Toàn
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png